9 класс

Белорусский язык

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  27.05.

Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго асноўныя адзінкі. Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі

 Вык. пр. 264, 273, 269

 Пр. 277

2.   29.05.

Нормы літаратурнага вымаўлення

Вык. пр. 280, 289

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.20.05.

Цытаты, афармленне на пісьме

Правілы парагр. 35. Вык. пр. 259, скласці  3 сказы з цытатамі

П. 35, пр.256

2.22.05.

Эпіграф

Правілы парагр. 36. Вык. пр. 260, 261, 263

П. 36, пр.262

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  13.05.

Кантрольная тэставая работа

 

 

2.  15.05.

Цытаты, іх роля ў выказванні

Правілы парагр. 35. Вык. пр. 254, 257, 258

П. 35, пр.255

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   06.05.

Напружаныя моманты ў баладзе “Маці”

Аналіз балады

Прачытаць байкі К.Крапівы

1.   06.05.

Маналог. Дыялог

Правілы парагр. 33. Вык. пр. 242, 243, 246

П.33, пр.244

25.04 - 30.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  29.04

Спосабы перадачы чужой мовы

 

Правілы парагр. 32. Вык пр. 232 (вус.), пр.233, 234 (вус.)

П. 32. Пр. 236свернуть

Белорусская литература

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   25.05.

 Тэматычная палітра лірыкі Я. Янішчыц

Выраз. чыт вершаў: “Чаму ніколі не баюся я...”, “Любоў мая…” і інш.

Вык. заданне №10 падручніка

2.   27.05.

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

Праца па пытаннях

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.18.05.

 Роздум аб прызначэнні чалавека на зямлі ў аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”

Харак-ка вобразаў Беларэцкага, Свеціловіча, Рыгора

Дачытаць аповесць

2.20.05.

Я. Янішчыц.  Тэма кахання ў лірыцы

Знаёмства з біяграфічнымі звесткамі. Чыт. верша “Ты пакліч мяне. Пазаві”

Вывуч. верш на памяць

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   11.05.

У. Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”

Выбарачны пераказ раздзела 3

Прадумаць адказы на пыт. 4,5

2.   13.05.

У. Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”

Хар-ка вобразаў Дубатоўка, Вароны.

Прачытаць 7-11 раздзелы

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

 

1.   06.05.

Маналог. Дыялог

Правілы парагр. 33. Вык. пр. 242, 243, 246

П.33, пр.244

2.  08.05.

Сказы з ускоснай мовай

Правілы парагр. 34. Вык. пр. 248, 250, 252 (вус.)

П. 34, пр.251

 

25.04. - 01.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1. 29.04

І. Шамякін “Непаўторная вясна”

Праца над зместам твора

Падабраць цытаты для характарыстыкі вобраза Сашы

 

20.04 - 25.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   20.04.

Філасофская тэматыка вершаў А.Куляшова

Аналіз вершаў “Спакойнага шчасця не зычу нікому”, “На паўмільярдным кіламетры”

Верш “На паўмільярдным кіламетры” вывуч. на памяць

2.       22.04.

М. Танк. Філасофскі роздум пра чалавека

Аналіз вершаў “Завушніцы”, “ Ты яшчэ толькі намёк на чалавека”

Прачыт. аповесць “Непаўторная вясна”

свернуть

Русский язык

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    26.05

Жанры речи: реферат. П.39,  упр.363 - 369. Д/з: П.39, упр.370

2.    28.05

Повторение изученного. П.40-43, упр.371 – 381 (на выбор).

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    19.05

Синтаксический разбор предложений с прямой речью. С.206, памятка. Упр.36. Д/з: с.208

2.    21.05

Контрольная тестовая работа

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

12.05.

Тема: косвенная речь, замена прямой речи косвенной. П.37, упр. 337-339, 345(редактирование предложений) Д/з: П.37, упр.346

14.05.

Тема: цитация. Эпиграф. Знаки препинания при цитировании. П.38, упр. 347-350, 351 Д/з: П. 38, упр. 354

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    05.05

Предложения с прямой речью и знаки препинания в них.. П.35, правило. Упр. 323, 336. Д/з: П.35, упр.328

2.    07.05

Диалог. П.36, правило на с.192 -193, упр.332 (устно); упр.333. Д/з: П. 36, упр.336

25.04 - 30.04.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    30.04

Чужая речь и её виды. Прямая и косвенная речь. П.34. Упр. 318, 319. Д/з: П.34, упр.320

 

 

20-25 апреля 2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    21.04

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. П.33, упр.309. С.178 – правило. Упр.311. Д/з: П.33, упр.312

2.    23.04

Синтаксический разбор предложений с разными видами связи. Форзац учебного пособия; с.180 – 183.Упр.315,316(1,3). Д/з: с.183

свернуть

Русская литература

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  28.05

 А. Азимов “Двухсотлетний человек” прочитать.

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  21.05

 В. Г. Распутин “Пожар”, с.288, №3. Д/з: А. Азимов “Двухсотлетний человек”, прочитать.

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1. 14.05.

Тема: В.М.Шукшин. «Обида». Своеобразие творческого метода писателя

С. 280-284 Д/з: выполнить задание 3 (с.283)

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  07.05

  Повесть Б.Васильева “А зори здесь тихие…”. С.272-279.Отв. на вопросы. Д/з: В.М.Шукшин “Обида”, прочитать.

25.04 - 30.04.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  30.04

Поэзия второй половины 20 века. Стихотворения А.Вознесенского, Б.Окуджавы. Д/з: прочитать повесть Б.Васильева “А зори здесь тихие…”

 

20-25 апреля 2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  23.04

Поэзия второй половины 20 века. Стихотворения Е.Евтушенко, Б.Чичибабина. Выучить 1 стихотворение наизусть (на выбор)

свернуть

Немецкий язык

25.05.2020 - 29.05.2020

9 клас, нямецкая мова (Хоружая И.Г.)

25.05. 2020

 Тэма: «Тэатральнае жыццё ў Беларусі.»

Работа на ўроку: падручнік с.265, пр.2,е, f, g, h, і   ;  с.268 пр.3а, b,с, d,е,

д/з с.271, пр. 4 h

 

26.05. 2020

Тэма: «Музеі  Германіі.»

Работа на ўроку: падручнік с.274  пр.6а,b,с, d, f,

  д/з  РС с.274 пр. 6 е

 

28.05. 2020

Тэма: «Музеі Беларусі.»

Работа на ўроку: падручнік с.277, пр.7а,b,с

 

18.05.2020 - 22.05.2020

9 класс, немецкий язык (Хоружая И.Г.)

18.05. 2020

Тема: «Планаванне вольнага часу.»

Работа на ўроку: падручнік с.258, пр.4а,b,с, d, е;  с.259 пр.5а,b;

д/з с.259, пр. 4 f, g

 

19.05. 2020

Тема: «Я выбіраю музей/ тэатр або кінатэатр.»

Работа на ўроку: падручнік с.262  пр.1а,b,с, d,е, f, g 

д/з  РС с.263 пр. 1 h, і

 

21.05. 2020

Тема: «Тэатры ў Германіі.»

Работа на ўроку: падручнік с.264, пр.2а,b,с ;  

д/з РС с.264 пр.2а,b,с,

 

11.05.2020 - 15.05.2020

9 класс, немецкий язык (Хоружая И.Г.)

11.05. 2020

Тема: «Культурны адпачынак.»

Работа на ўроку: падручнік с.250- 251, пр.1а,b,с, d, е;  РС с.114 пр.1а,b,с;

д/з с.251, пр. 1 f

 

12.05. 2020

Тема: «Вольны час нямецкай моладзі.»

Работа на ўроку: с.252  пр.2а,b,с, d,е, f,  РС с.115 пр. 2а,b,с                            

д/з  РС с.115 пр. 2 d

 

14.05. 2020

Тема: «Віды заняткаў у вольны час і перавагі ў вобласці адпачынку.»

Работа на ўроку: падручнік с.253 -257, пр.1а,b,с ,d, е, f, g,h,k;  

д/з с.257 пр.3 i,j,l

 

04.05.2020 - 08.05.2020

04.05. 2020

Тема: «Змяненні  клімату: прычыны і вынікі.»

Работа на ўроку: падручнік с.228- 231, пр.1а,b,с, d; пр.2а,b,с, d;

д/з с.232, пр.3а,b

 

05.05. 2020

Тема: «Надвор’е і клімат Беларусі і Германіі.»

Работа на ўроку: с.232 - 235 пр.4а,b,с, d,е, f, g,j,k;

д/з  с.234, пр.

 

07.05. 2020

Тема: «Прагноз надвор’я на тыдзень.»

Работа на ўроку: падручнік с.239, пр.1а,b,с ,d; с.241 пр.1а,b,с ,d,е;

д/з с.241 пр.1 d,е;  

 

 

25.04 2020 - 01.05.2020

9 класс, немецкий язык (Хоружая И.Г.)

27.04 2020

Тэма: «Надвор’е і вольны час»

Работа на ўроку: падручнік с.221, пр.5а,b,с, d,е;

д/з вывучыць лексіку

 

30.04 2020

Тэма: «Прагноз надвор’я і народныя прыкметы. »

Работа на ўроку: с.225, пр.9а,b,с;  с. 227 пр.10а;

д/з с. 227 пр.10 b;

 

20.04 2020 - 25.04.2020

20.04 2020

Тема: «Надвор’е і клімат»

падручнік с.215- 217, пр.1а,b,с, d; пр.2а,b,с, d;

д/з с.218, пр.2е

 

21.04 2020

Тема: «Прагноз надвор’я. Добрае і дрэннае надвор’е»

РС с.98- 102, пр.1, 2а,b,с, d; пр.2а,b,с, d, f, g;

д/з РС с.102, пр.6

 

23.04 2020

Тема: «Тэмпература ў розныя поры года»

падручнік с.218- 219, пр.3а,b,с;

РС с.100- 102, пр.3, 4,5

д/з РС с.103, пр.7

свернуть

Математика

18.05. - 22.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

18.05.

Дробава рацыянальныя ўраўненні і няроўнасці.

ст. 136-145- пар.10- “Дробава рацыянальныя ўраўненні”,

ст.155-164- пар.11- “Сістэмы нелінейных ўраўненняў”

Паўтарыць тэму на ст. 136-145- пар.10- “Дробава рацыянальныя ўраўненні”,

ст.155-164- пар.11- “Сістэмы нелінейных ўраўненняў”

ст. 296-297- пр. №272-282

 

 

До 19.05.2020

19.05.

Дробава рацыянальныя ўраўненні і няроўнасці.

ст. 172- 176- пар.12- “Формула даўжыні адрэзка з зададзенымі каардынатамі яго канцоў. Ураўненне  акружнасці”,

ст. 182-192- пар.13- “Дробава рацыянальныя няроўнасці. Метад інтэрвалаў для пашэння рацыянальных няроўнасцей”

Паўтарыць тэму на

 ст. 172- 176- пар.12- “Формула даўжыні адрэзка з зададзенымі каардынатамі яго канцоў. Ураўненне  акружнасці”,

ст. 182-192- пар.13- “Дробава рацыянальныя няроўнасці. Метад інтэрвалаў для пашэння рацыянальных няроўнасцей”,

 

ст. 297-298- пр. №283-297

До 15.05.2020

20.05.

Умежаныя і  апісаныя акружнасці.

Гл 2, ст.56-59, пар.8  (паўтарыць),

ст. 60-63, -“Ключавыя задачы” ,ст.67 -68-

 ”Гімнастыка для розуму”.  

ст. 68-70, пар.9 (паўтарыць),   , ст. 70-71-“Ключавыя задачы” ,

ст. 73-”Рэальная геаметрыя”.

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу па тэме: ст.56-59- пар. 8,

ст.60 -63 -“Ключавыя задачы” ,

ст.67 -68 -”Гімнастыка для розуму”. 

ст. 68-70, пар.9 (паўтарыць),   , ст. 70-71-“Ключавыя задачы” ,

ст. 73-

”Рэальная геаметрыя”.

ст.66- № 95, 97, 100.

ст.73- №113, 115.

До 14.05.2020

 

21.05.

Умежаныя і  апісаныя акружнасці.

Гл 2,

ст. 74-78 - пар.10 (паўтарыць),  

 ст.79-80-  “Ключавыя задачы” ,

”Гімнастыка для розуму”.

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу па тэме:  ст. 74-78 - пар.10 (паўтарыць),  

 ст.79-80-  “Ключавыя задачы” ,

”Гімнастыка для розуму”.

Ст.86. Задача №2.

ст.81- № 126, 128, 134, 137.

До 15.05.2020

22.05.

Тэкставыя  задачы.

Ст. 299. № 298-312.

 

Ст. 300. № 313-316.

 

 Ст. 300. № 313-316.

 

 

11.05. - 15.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

11.05.

Функцыі і іх ўласцівасці.

“Функцыі і іх уласцівасці” , ст. 281-288.- № 177-217

Паўтарыць тэму на ст. 75-83 “Функцыя лікавага аргумента” і  ст.90-97 “Уласцівасці функцыі”

ст. 287- Пр. №177-190.

ст. 288-290- пр. №218-225

До 13.05.2020

12.05.

Функцыі і іх ўласцівасці.

“Функцыі і іх уласцівасці” , ст. 281-288.- № 177-217

Паўтарыць тэму на ст. 103-111 “Цотныя і няцотныя функцыі”

ст. 287- Пр. №209-212.

 

ст. 290-291-пр. №226-229

 

До 15.05.2020

14.05.

Функцыі і іх ўласцівасці.

“Функцыі і іх уласцівасці” , ст. 281-288.- № 177-217

Паўтарыць тэму на

Ст. 119-125 ”Пабудова функцый” ст. 285- пр. №194,195,197-208,213-217

Ст. 287-291- №230-242

До 15.05.2020

04.05. - 08.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание

 (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

04.05.2020 г.

Бясконца спадальная геаметрычная прагрэсія. Сума бясконца спадальнай геаметрвчнай прагрэсіі.

Пар. 19, с.254-259, №4.287-4.292.

Пар. 19, с.254-259,

№4.298-4.4.301.

№4.298-4.300

До 05.05.2020

 

05.05.2020 г.

Рацыянальныя выразы.

“Рацыянальныя выразы” , ст. 272-276 - № 66-98.

Паўтарыць тэму “Рацыянальныя выразы” , ст. 277-281 - №122-153

 ст. 277-281 -№122-132

До 06.05.2020

06.05.2020 г.

Суадносіны у прамавугольным трохвугольніку

Гл 1, ст.11-14 (паўтарыць) ст. 15-18 -“Ключавыя задачы” -,”Гімнастыка для розуму”, “Мадэляванне”)

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу па тэме “Суадносіны у прамавугольным трохвугольніку”, ст. 15-18 -“Ключавыя задачы”, ст. 17-18  -№ 8,9,10,15,16

  Ст. 15-18 -“Ключавыя задачы”, ст. 17-18  -№,10,11.  ст. 119-рэальная геаметрыя.

До 13.05.2020

07.04.2020 г.

Рацыянальныя выразы.

“Рацыянальныя выразы” , ст. 272-276 - № 66-98.

Паўтарыць тэму “Рацыянальныя выразы” , ст. 277-281 - №122-153

 ст. 277-281 -№133-143

До 08.05.2020

 

08.04.2020 г.

Рацыянальныя выразы.

“Рацыянальныя выразы” , ст. 272-276 - № 66-98.

Паўтарыць тэму “Рацыянальныя выразы” , ст. 277-281 - №122-153

 ст. 277-281 -№144-153

До 10.05.2020

 

Номер урока

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоятельной работы

Проверочное задание

 (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

1

Формула сумы n  першых членаў арыфметычнай прагрэсіі.

Пар. 16, с.224-228, №4.111-4.138.

Пар. 16, с.224-228,

№4.144-4.160

№4.144-4.160

До 21.04.2020

2

Геаметрычная прагрэсія і яе ўласцівасці. Формула n-га  члена геаметрычнай прагрэсіі.

Пар.17, с.234-236, №4.169-4.194.

Пар. 17, , с.234-236, №4.208-4.219.

№4.210,4.216, 4.217, 4.219.

До 22.04.2020

3

Суадносіны у прамавугольным трохвугольніку

Задачы на выбар настаўніка з гл 1(заданні “Ключавыя задачы”,”Гімнастыка для розуму”, “Мадэляванне”)

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу па тэме “Суадносіны у прамавугольным трохвугольніку”

Задачы на выбар настаўніка з гл.1 (заданні “Ключавыя задачы”,”Гімнастыка для розуму”, “Мадэляванне”)

До 23.04.2020

4

Характарыстычная уласцівасць геаметрычнай прагрэсіі.

Пар. 17, с.237-240,  №4.195-4.199.

Пар. 17, с.237-240,   №4.220-4.233.

№4.220, 4.22, 4.224,4.225.

До 24.04.2020

5

Формула сумы n  першых членаў геаметрычнай прагрэсіі.

Пар. 17, с.247-250,  №4.234-4.251.

Пар. 17, с.247-250,   №4.260-4.270.

№4.261, 4.63, 4.265,4.268.

 
свернуть

Физика

18.05. - 22.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

20.05.

Лабараторначя работа №12. “Праверка закону захавання  механічнай энергіі”.

Сшытак для лабараторных работ. Лабараторная работа №12.

Лабараторначя работа №12.

Лабараторначя работа №12.

До 22.05.2020

22.05.

Абагульненне і сістэматызацыя  ведаў па раздзеле “Законы захавання”.

Пар.31-34, Прыклады рашэння задач. Галоўныя вывады.

Патарыць пар.31-34, празледзець

рашэнне задач. Паўтарыць галоўныя

вывады тэмы.

Выканаць тэст.

https://onlinetestpad.com/ru/testview/

207220-zakony-sokhraneniya-v-mekhanike

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/11996-zakony-sokhraneniya-v-mekhanike

 

11.05. - 15.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

13.05.

Патэнцыяльная энергія. Кінетычная энергія. Поўная  энергія сістэмы цел.

Пар. 34,35, прыклады раш. задач ст. 168, пр. 27(1-4), прыклады раш. задач ст.172, пр.28(1-3).

 Пр. 27(1-4), пр.28(1-3), відэа на https://youtu.be/smJb3j4xsvk

Пр. 27 (3,4), пр.28(1-3), выканаць тэст на

https://pencup.ru/test/6833

До 15.05.2020

15.05.

Лабараторная  работа №12 “Праверка  закону захавання механічнай  энергіі”

Сшытак  для лабараторных работ.

Лабараторная работа.

Лабараторная работа. Адказы на пытанні  па  лабараторнай рабоце.

До 20.05.2020

04.05. - 08.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

06.05.

Рашэнне задач па тэме “Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел. Закон захавання імпульсу”.

Пар. 31,32, прыклады раш. задач ст. 152, пр. 24(1-6), прыклады раш. задач ст.157, пр.25(1-9).

 Пр. 24(1-6), пр.25(1-9), відэа на https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A

Пр. 24 (3,4), пр.25(5-7), выканаць тэст на

https://pencup.ru/test/3291

До .08.2020

08.05.

Механічная работа. Магутнасць . Рашэнне задач па тэме “Механічная работа. Магутнасць”.

Пар. 33, с.152-прыклады раш. задач, пр.26.

Пар. 33, с. 163-пытанні 1-5, с. 163-164 -прыклады рашэння задач , пр.26 (1-11).

Пр. 26 (2,3,7), выканаць тэст на https://pencup.ru/test/6833

До 13.05.2020

25.04 - 01.05.2020 года

 

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

29.04

Закон захавання импульсу. Рэактыўны рух.

Пар. 32, прыклады раш. задач, Пр. 25(1,2) .

Пар. 32, с. пытанні 1-4, с. прыклады рашэння задач , відэа на https://youtu.be/cHWJr0PufIg

Пр. 25 (3,4), выканаць тэст на 

https://pencup.ru/test/3293.

 

 

 

 

 

 

20.04 - 25.04.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

22.04

Плаванне суднаў.Паветраплаванне. Рашэнне задач па тэме “Закон Архімеда”.

Пар. 30, с.145-прыклады раш. задач, Пр. 23 .

Пар. 30, с. 145-пытанні 1-4, с. 145-прыклады рашэння задач , відэа на https://youtu.be/RMLjWnuE_jE.

Пр. 23 (3,4,7), выканаць тэст на https://pencup.ru/test/1765.

25.04

Імпульс цела. Імпульс сістэмы цел.

Пар. 31, с.152-прыклады раш. задач, пр.24.

Пар. 31, с. 152-пытанні 1-5, с. 152-прыклады рашэння задач , відэа на https://youtu.be/YRRjN2lT5ZI

Пр. 24 (2,4,5), выканаць тэст на https://pencup.ru/test/3291

свернуть

География

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

29.05.2020

Магілёўская вобласць

 

22.05.2020

Мінская вобласць.

Мінск – сталіца Беларусі

§ 48,49

15.05.2020

  Гродзенская вобласць.

§ 47

08.05.2020

Віцебская вобласць. Гомельская вобласць.

§ 45,46

24.04.2020

Геаграфія транспарту

§42

 

свернуть

Информатика

18.05.2020 - 22.05.2020

Дата

Тема урока

 19.05.

  Задание: создать модель здания на выбор. §27.

 21.05.

  Задание: создать модель здания на выбор. §27.

11.05.2020 - 15.05.2020

Дата

Тема урока

 12.05.

  Знакомство с 3D-редактором. Видеоурок  §26.

 14.05.

  Знакомство с 3D-редактором. Видеоурок §26.

 

04.05.2020 - 08.05.2020

Дата

Тема урока

 05.05.

 Моделирование средствами текстового процессора  § 25

 07.05.

 Моделирование средствами текстового процессора   § 25

25.04.2020 - 30.04.2020

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  30.04.

  Моделирование в задаче выбора положения ж/д станции.    (Видеоурок)
  § 23. 

 

20.04.2020 - 25.04.2020

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.   21.04.

Моделирование в задаче определения температурных режимов    
§ 22. Постройте модель решения задачи в электронной  таблице.

1.  23.04.

Моделирование в задаче определения температурных режимов    
§ 22. Постройте модель решения задачи в электронной  таблице.

свернуть

Всемирная история

18.05.2020 - 22.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Сусветная гісторыя

9

1/18.05

Індыя

§43. Заданні 2-5

Сусветная гісторыя

9

1/20.05

Краіны мусульманскага свету

§44 Скласці ментальную карту “ Асаблівасці развіцця краін мусульманскага свету пасля вайны””

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Сусветная гісторыя

9

1/11.05

Кітай

§40-41. Заданні2-5, стар.212

Сусветная гісторыя

9

1/13.05

Японія ( зрабіць у сшытак зад. 4 на стар. 222)

§42 Скласці ментальную карту “ Асаблівасці японскага эканамічнага цуда”

 

04.05.2020 - 08.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Сусветная гісторыя

9

1/04.05

Лацінская Амерыка

§19, Заданні3 -5 зрабіць у сшытак

Сусветная гісторыя

9

1/06.05

Распад каланіяльнай сістэмы свету ( зрабіць у сшытак зад. 3-5 на стар. 208)

§39 Скласці ментальную карту “ Распад каланіяльнай сістэмы”

 

25.04.2020 - 01.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Сусветная гісторыя

9

1/25.04

Япония

§17

Сусветная гісторыя

9

1/29.04

Мусульмански свет ( зрабіць у сшытак зад. 4-5 на стар. 94)

§18

 

20.04.2020 - 25.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Сусветная гісторыя

9

1/20.04

Кітай ( зрабіць у сшытак зад. 6-7 на стар. 81)

§15

Сусветная гісторыя

9

1/22.04

Індыя ( зрабіць у сшытак зад. 3-5 на стар. 86)

§16

свернуть

Обществоведение

18.05.2020 - 22.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Грамадазнаўства

9

1/18.05

Абагульненне па раздзеле “ Чалавек у свеце культуры”

 Заданне   на стар.207 - 208

Грамадазнаўства

9

1/21.05

 Практыкум “Нацыянальная культура сучаснай Беларусі і свету.”

 Азнаеміцца выкарыстоўваючы інтэрнет з відамі нацыянальных культур усходніх славян. Вызначыць агульнае і асобнае паміж ім.

§22, Стар.201 - 206

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Грамадазнаўства

9

1/11.05

Культурная разнастайнасць ( зрабіць у сшытак зад. на стар. 198-199 Медыяпраект)

§22, Заданне   на стар.201

Грамадазнаўства

9

1/14.05

 Практыкум “Нацыянальная культура сучаснай Беларусі і свету.”

 Азнаеміцца выкарыстоўваючы інтэрнет з відамі нацыянальных культур усходніх славян. Вызначыць агульнае і асобнае паміж ім.

§22, Стар.201 - 206

 

04.05.2020 - 08.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Грамадазнаўства

9

1/04.05

Субкультура і контркультура.      (зрабіць у сшытак зад. на стар. 166 Медыяпраект) Прэзентацыя медыяпраектаў

§20, Заданне 1-3  на стар.196

Грамадазнаўства

9

1/07.05

 Практыкум “Віды маладзежных субкультур сучаснай Беларусі і свету.”

 Азнаеміцца выкарыстоўваючы інтэрнет з відамі сучасных субкультур. Вызначыць агульнае і асобнае паміж сучаснымі субкультурамі і дыструктыунымі сектамі і нефармальнымі маладзежнымі арганізацыямі .

§20, Стар.192 -196

25.04.2020 - 01.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Грамадазнаўства

9

1/25.04

Масавая, элитарная, народная культура. ( зрабіць у сшытак зад. на стар. 177- 178)

§19, Заданне 1,2 на стар.181

Грамадазнаўства

9

1/30.04

Субкультура и контркультура. ( зрабіць у сшытак зад. на стар. 166 Медыяпраект)

§20, Заданне 1-3  на стар.196

 

20.04.2020 - 25.05.2020

 

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

Грамадазнаўства

9

1/20.04

Культура і яе прызначэнне. ( зрабіць у сшытак зад. на стар. 164)

§18, Задане 1,2 на стар.170

Грамадазнаўства

9

1/23.04

Функцыі культуры, пераемнасць і равіцце культуры. ( зрабіць у сшытак зад. на стар. 166)

§18, Задане3,4 на стар.170

свернуть

Биология

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

9 клас

2

25.05

 

1. Аналіз кантрольнай работы. Паўтарэнне

§ 5 - 14

Выкананне тэставай работы

 

28.05

 

2. Абагульняючае паўтарэнне.

 

Вынікі работы за навучальны год

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

9 клас

2

18.05

 

1. Вышэйшая нервовая дзейнасць. Сон і сны.

§ 48,49

Выкананне праверачнай работы

 

21.05

 

2. Кантрольная работа №2па тэмам “Эндакрынная сістэма”, “Апорна-рухальная сістэма”, “Унутранае асяроддзе арганізма”, “Сардэчна-сасудзістая сістэма”, “Дыхальная сістэма”, “Стрававальная сістэма”, “Выдзяляльная сістэма”, “Скура – покрыва цела”, “Вышэйшая нервовая дзейнасць”

§45

Выкананне кантрольнай работы

№2

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

9 клас

2

11.05

 

1. Уплыў фактараў асяроддзя і вобраз жыцця на здароўе скуры. Прафілактыка скурных захворванняў. Гігіена скуры.

§ 44

Работа з тэкстам вучэбніка; складанне памяткі “Гігіена скуры”

 

14.05

 

2. Першая дапамога пры пашкоджанні скуры, цеплавым і сонечных ударах. Дэманстрацыйны дослед №8 “Першая дапамога пры апецы абмаражэнні, цеплавым і сонечным ударах”

§45

Запісы ў рабочых сшытках новых тэрмінаў; запаўнення табліцы “Будова і функцыі скуры”

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

9 клас

2

04.05

 

1. Рэгуляцыя мочаўтварэння. Гігіена мочавыдзяляльнай сістэмы

§ 42

Работа з тэкстам вучэбніка

 

07.05

 

2. Будова і функцыі скуры.

§43

Запісы ў рабочых сшытках новых тэрмінаў; запаўнення табліцы “Будова і функцыі скуры”

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

9 клас

 

2

27.04

1. Страваванне ў страўніку і кішэчніку. Рэгуляцыя стрававання

§ 39

Запісы ў рабочых сшытках новых тэрмінаў; запаўнення табліцы “Будова і функцыі органаў стрававальнай сістэмы”

30.04

2. Будова і функцыі нырак, мачавога пузыра, мочаспускальнага канала

§40

Запісы ў рабочых сшытках новых тэрмінаў; запаўнення табліцы “Будова і функцыі органаў мочавыдзяляльнай сістэмы”

 

Биология

Кол-во часов /дата

Тема урока

Домашнее задание

Работа на уроке

9 класс

2

20.04

1. Обмен неорганических и органических веществ. Витамины

параграф 37

Обсуждение вопросов-заданий ранее изученной темы;

участие в беседе при изучении нового материала

 

23.04

2.Общий план строения пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости.

параграф 38

Работа с текстом учебного пособия при заполнении таблицы “Строение и функции органов пищеварительной системы”

свернуть

Химия

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

26.05.2020

Прымяненне металаў і сплаваў. Абагульняючы ўрок па тэме. Рашэнне разліковых задач

§ 52 § 51  Заданні 5,7

29.05.2020

Хімія вакол нас. Хімія і ахова навакольнага асяроддзя

 

22.05.2020

Паняцце аб электролізе расплаваў солей бескіслародных кіслот. Выкарыстанне электроліза

§ 51 Заданні2, 4,6

15.05.2020

Солі металаў. Лабараторны дослед8.Памяншэнне жорсткасці вады. НПБП

§ 48 Заданні 6,8

05.05.2020

Карозія металаў. Ахова ад карозіі.

§ 45,46

08.05.2020

Злучэнні металаў

§ 46 Заданні 2,5,7

21.04.2020

Рад актыўных металаў. Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот

§ 43.  Заданні 4,8

24.04.2020

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

§ 44. Заданні 3,6,7

 

свернуть