7 класс

Белорусский язык

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  26.05.

Выклічнік як часціна мовы. Дэфіс у выклічніках. Пераход слоў з адной часціны мовы ў іншую

Правілы парагр. 49-51. Вык пр. 353, 354, 356,368, 370

П. 49-51. Пр. 364

2.  28.05.

Паўтарэнне і сістэматызацыя вывучанага за год

Паўтарыць увесь вывучаны матэрыял

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.19.05.

Кантрольны дыктант

 

 

2.21.05.

Часціцы не, ні, іх адрозненне. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы

Правілы парагр. 46,47. Вык. пр. 332 (вус.), 333, 337, 344 (1 абз.), 346 (вус.)

П. 46,47, пр. 340

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  12.05.

Часціца як службовая часціна мовы. Асноўныя разрады часціц

Правілы парагр. 43,44. Вык-не пр.310, 311 (3 сказы), 319.

П.43,44, пр. 320

2.  14.05.

Правапіс часціц. Марфалагічны разбор

Правілы парагр. 45. Вык. пр. 327 (вус.), 329, 331

П. 45, пр. 328 (7 сказаў)

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  05.05.

Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. Злучальныя злучнікі

Правілы парагр. 40,41. Вык-не пр. 287 (2 ск.), 289 (вус.), скласці 2 сказы на дадзеную тэму.

П.40,41, пр. 292 (5 сказаў)

2.  07.05.

Падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне

Правілы парагр. 42. Вык. пр. 297 (вус.), 300 (1 і 3 абзацы)

П. 36, пр. 301

25.04 - 30.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   30.04.

Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі

Правілы парагр. 38,39. Вык. пр. 278, 279 (вус.), 274 (3 сказы)

Пар. 38,39, пр. 285

 

20.04 - 25.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  21.04.

Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

Правілы парагр. 35. Вык-не пр. 253, 255, скласці 2 сказы на дадзеную тэму.

П.35, пр. 254

2.  23.04.

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя

Правілы парагр. 36. Вык. пр. 256 (3 сказы), 257 (4 сказы). Скласці 3 сказы на дадзеную тэму

П. 36, пр. 258

свернуть

Белорусская литература

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  26.05.

У. Караткевіч “Балада пра Вячку, князя людзей простых”. Вобраз Вячкі

 Выразнае чытанне твора і аналіз яго тэксту

Адказваць на пыт-ні

2.   29.05.

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

Праца па пытаннях

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.19.05.

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”. “Людзі зямлі беларускай”

 Вуснае выказванне пра беларускі характар, гутарка па пытаннях

Прачытаць урывак з твора Л. Дайнекі “Меч князя Вячкі”

2.22.05.

Л. Дайнека “Меч князя Вячкі”

Праца па пытаннях

С. 224, пыт.4

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  12 .05.

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

 Чытанне твора, гутарка па пытаннях

Прачытаць другі і трэці раздзелы

2.   15.05.

“Зямля пад белымі крыламі”. “Просім у хату, госцейкі нашы!”

Складанне этнаграфічнага слоўніка

Дачытаць твор да канца

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

 

1.  05.05.

М.Танк “Дрэвы паміраюць”, А.Разанаў “У парку”

Выразнае чытанне, гутарка па пытаннях

“Дрэвы паміраюць” на памяць

2.   08.05.

Цётка “Шануйце роднае слова”

Абмеркаванне праблем, узнятых у  творы

Пыт. 1, 2

 

20.04 - 25.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  21.04.

Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі

Знаёмства з уступным артыкулам, адказваць на пыт. і выконваць зад-ні да раздзела

Знайсці ў вядомых празаічных творах радкі з адзнакамі вершаванага твора

2.   24.04.

Дадатковае чытанне. А.Васілевіч “Горкі ліпавы мёд”

Праца над зместам твора

 

свернуть

Русский язык

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    26.05

Морфологический разбор частиц. П. 64. упр. 498.Д/з: П.64, упр. 499

2.    28.05

Междометие как особая часть речи. П.65-67, упр.500(устно), упр. 503, упр.493, упр.505

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    19.05

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. П. 61-62. Упр.472(устно), правило,  упр.475. П.62. Упр.482. Д/з: П.61-62, упр. 489

2.    21.05

Отрицательные частицы. П.63, упр.490(устно), упр. 492, упр.493. Д/з: П.63, упр.497

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

12.05.

Тема: правописание союзов. Употребление союзов в речи. П 58-59, упр.451-456; 467-469 Д/з: П. 58-59, упр. 466

14.05.

Тема: обобщение изучения о союзе. Морфологический разбор союза. П. 60. Упр. 465,470, вопр. (с. 265) Д/з: П. 60, упр. 471

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    05.05

Союз как часть речи. Разряды союзов. П. 57. Упр.447(устно), правило,  упр.449. П.57. Упр.450.

2.    07.05

Контрольный диктант

25.04 - 30.04.2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русский язык

7 класс

1.    30.04

Употребление предлогов в речи. Морфологический разбор предлога. П.55-56. Упр.428, упр.431, упр.439. П.56. Упр.442. П.55-56, упр.446.

 

 

20-25 апреля 2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русский язык

7 класс

1.    21.04

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. П.52,53. Упр.408(устно). Правило на с.224. Упр.410, 411. Упр.412 (устно). Д/з: П.52,53, упр.413

2.    23.04

Правописание предлогов. П.54, правило. Упр.416, 417, 418. С.230 (рассмотреть таблицу). Упр.421( устно)

свернуть

Русская литература

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    28.05

А.Н.и Б.Н.Стругацкие “Понедельник начинается в субботу”. Прочитать.

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    21.05

Р.Брэдбери “ Каникулы”. Прочитать  рассказ. С.236 (выполнить задание на выбор)

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

14.05.

Тема: маленький принц – воплощение человеческой мечты о красоте, правдеч.2 (с. 206-219) Д/з: выучить отрывок наизусть

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    07.05

Антуан де Сент-Экзюпери “ Маленький принц”. Прочитать  сказку.С.189, №2

25.04 - 30.04.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    30.04

А.Г.Алексин “А тем временем где-то”. Просмотреть фильм.

20-25 апреля 2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    23.04

А.Г.Алексин “А тем временем где-то”. Прочитать повесть.

свернуть

Немецкий (английский) язык

25.05.2020 - 29.05.2020

7 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

25.05. 2020

Тэма: «Рабіць пакупкі –стрэс або задавальненне.»

Работа на ўроку: падручнік с. 266 -268  пр. пр.6а,b,с, d; пр.7 а,b,с, d,   

 д/з РС с.119 пр.2,3

 

27.05. 2020 

Тэма: «Пакупка адзення і іншых рэчаў.»

Работа на ўроку: падручнік с.261 – 263 пр.1а,b,с;   пр.2а,b,с, d;

 д/з  РС с.115 пр.1,2

 

29.05. 2020

Тэма: «Магазіны маёй вёскі.»

Работа на ўроку: с.263-265  пр.3а,b,с, пр.4а,b,с,

7 клас, англійская мова (Зайка І.І.)

25.05 2020

Тэма: «Роля англійскай мовы ў нашым жыцці»

падручнік с 260- 263 пр.1,2,3,4; Р.С. с. 80, пр. 1,2 ,с.82,пр.3

д/з С. 264, пр.5, вывучыць словы

 

27.05 2020

Тэма: “Мае адносіны да замежнай мовы »

падручнік с.270 -273, пр.1, , 3а,b,с, d;  пр.4а. Р.С.пр.1,с.93, пр.2,3 с.

д/з  пр. 2, с. 93 РС

 

29.05. 2020

Тэма: «Валодаць замежнай мовай – валодаць светам»

падручнік с. 276- 279, пр .1,2,,4. Граматыка: Складаназалежныя сказы з даданымі ўмовы і часу Р.С. с.96-98, пр.1,2,3

18.05.2020 - 22.05.2020

7 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

18.05. 2020

Тэма: «Аддзелы ва ўнівермагу.»

Работа на ўроку: падручнік с. 248 пр.1а,b,с с. 250 пр.2а,b,с ;  с. 254 пр.4а,b,с ; 

д/з РС с.108  пр.13

 

20.05. 2020

Тема: «Магазіны ў Германіі і Беларусі.»

Работа на ўроку: падручнік с.255, пр5а,b,с;   с. 258 – 261 пр. .6е, f, g 

д/з  РС с.110 пр.17

 

22.05. 2020

Тема: «Пакупкі ў супермаркеце.»

Работа на ўроку: РС с.114, пр.4,5;  с.116 пр.4,5; с.117 пр.1,2,3 .

д/з   РС с.112 пр.21

7 клас, англійская мова (Зайка І.І.)

18.05 2020

Тэма: «Роля слоўніка ў вывучэнні замежнай мовы»

падручнік с 260- 263 пр.1,2,3,4; Р.С. с. 80, пр. 1,2 ,с.82,пр.3

д/з С. 264, пр.5, вывучыць словы

 

20.05 2020

Тэма: “Вывучэнне замежнай мовы»

падручнік с.264 -267, пр.1, , 3а,b,с, d;  пр.4а. Р.С.пр.1,с.83, пр.2,3 с.84

д/з  пр. 2, с. 254

 

22.05. 2020

Тэма: «Падрыхтоўка да тэста»

падручнік с. 268-270, пр .1,2,,4. Граматыка: Складаназалежныя сказы з даданымі ўмовы і часу Р.С. с.85-87, пр.1,2,3

д/з  с. 269,пр.3

 

11.05.2020 - 15.05.2020

7 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

11.05. 2020

Тэма: «Спісак пакупак і складанасці выбару.»

Работа на ўроку: падручнік с. 240 пр.7а,b; пр . 8 а,b.

д/з РС с.105  пр.6

 

13.05. 2020

Тема: «Месцы для пакупак.»

Работа на ўроку: падручнік с.245, пр11а,b,с, d;   с. 248 пр.12b; РС с.106 пр.7,8

д/з  с.248 пр.12с

 

15.05. 2020

Тема: «Пакупкі ва ўнівермагу.»

Работа на ўроку: РС с.113, пр.1,2,3;  С.115 пр.1,2,3  .

д/з   РС с.107 пр.9,10

7 клас, англійская мова (Зайка І.І.)

11.05 2020

Тэма: «Англійская мова і кіно»

падручнік с 251 пр.1,2,3,4; Р.С. с. 80, пр. 1,2 ,с.82,пр.3

д/з С. 252, пр.5, вывучыць словы

 

13.05 2020

Тэма: “Суперздольнасці чалавека»

падручнік с.253, пр.1, , 3а,b,с, d;  пр.4а. Р.С.пр.1,с.83, пр.2,3 с.84

д/з  пр. 2, с. 254

15.05. 2020

Тэма: «Вундэркінды»

падручнік с. 247, пр .1,2,,4. Граматыка: Складаназалежныя сказы з даданымі ўмовы і часу Р.С. с.85-87, пр.1,2,3

д/з  с. 257,пр.3

 

04.05.2020 - 08.05.2020

7 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

04.05. 2020

Тэма: «Пакупкі.»

Работа на ўроку: падручнік с. 233 пр.1а,b,с; РС с. 101 пр . 1,2,3 а,b,с, d,е.

д/з РС с.103 пр.4, 5

 

06.05. 2020

Тема: «Прапанова і запыт.»

Работа на ўроку: падручнік с.234, пр.2а,b,с; с 236 пр.4а,b,с .

д/з  ВЫВУЧЫЦЬ ЛЕКСІКУ с. 270-271

 

08.05. 2020

Тема: «Выбар патрэбнага памера, пакупка і абмен тавара.»

Работа на ўроку: падручнік с.235, пр.3а,b,с, d;  пр.5а,b,с, f  .

д/з   с.238, пр.5 d

 

7 клас, англійская мова (Зайка І.І.)

04.05 2020

Тэма: «Урок замежнай мовы»

падручнік с 240 пр.1,2,3,4; 

д/з С. 243, пр.5, вывучыць словы

 

06.05 2020

Тэма: “Англійская мова і літаратура. Чытанне кніг»

падручнік с.244-246, пр.1, , 3а,b,с, d;  пр.4а.

д/з  пр. 2, с. 244

 

08.05. 2020

Тэма: «Вундэркінды»

падручнік с. 247, пр .1,2,,4. Граматыка: Складаназалежныя сказы з даданымі ўмовы і часу

д/з  с. 249,пр.3

 

25.04.2020 - 01.05.2020

7 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

27.04 2020

Тэма: «Самыя прывабныя мясціны для турыстаў у Германіі»

Работа на ўроку: падручнік с 212 пр.с, d,е; с. 224 пр . 3а, b,с.паўтарыць ужыванне прыназоўнікаў

д/з РС с.92, пр.3

7 клас, англійская мова (Зайка І.І.)

27.04 2020

Тэма: «Чалавек і жывёльны свет»

падручнік с 231-235 пр.2,b,с, d;  пр . 2а, b,4,5

д/з С. 235, пр.2

 

29.04 2020

Тэма: «Мэта падарожжа – Аўстрыя, Швейцарыя.»

Работа на ўроку: падручнік с.226, пр.5а,b,с; с. 228 пр.6а,b,с, d .

д/з  с.228, пр.5 d

29.04 2020

Тэма: “Правілы бяспекі.»

падручнік с.235-238, пр.1, 2, 3а,b,с, d;  пр.4а.

д/з  РС с.57,58, пр.1,2,3

01.05 2020

Тэма: «Падарожжа па  Беларусі»

Работа на ўроку: падручнік с.218, пр.6а,b,с, d; с. 229 пр.7а,b,с, d .

01.05. 2020

Тэма: «Падарожжа па Беларусі.Месца, якое я хачу наведаць у Беларусі»

падручнік с. 239-241, пр .1,2,3,4. Граматыка: Складаназалежныя сказы з даданымі ўмовы і часу

д/з  с. 241,пр.4

 

свернуть

Математика

25.05. - 29.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

25.05

1

Тэма: « Паўтарэнне алгебраічнага кампанента.»  Раздзел 1.§ 4-14. С.49-.77  Выканаць пісьмова № 2.54, 2.61, 2.73, 2.95, 2.116. Д.з.2.123, 1.133

26.05

2

Тэма: « Паўтарэнне алгебраічнага кампанента.»  Раздзел 1.§ 4-14. С.78-97.  Выканаць пісьмова № 2.151, 2.155, 2.175, 2.202. Д.з.2.214, 2.216

27.05

3

Тэма: « Паўтарэнне алгебраічнага кампанента.»  Раздзел 1.§ 4-14. С.100-125.  Выканаць пісьмова № 2.229, 2.238, 2.278(а,г),2.326(а-г). Д.з.2.336,2.338

28.05

4

Тэма: “ПаўтарэннеПаралельнасць прамых на плоскасці.”. Глава 3.§ 15-17. С.86 – 103.   Пісьмова выканаць с.91 № 131, с.97 №139, с.102 №148,149. Д.з. 152,153

29.05

5

Тэма: “ Паўтарэнне. Сума вуглоў трохвугольніка”. Глава 2.§ 19-26. С.110 – 140.  Пісьмова выканаць № 173,195,204,212,232.

18.05. - 22.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

 

18.05

1

Тэма: « Рашэнне тэкставых задач з дапамогай сістэмы лінейных ураўненняў.» Раздзел 4.§ 25. С.290-294.  Выканаць пісьмова № 4.145, 4.147, 4.148,4.149 Д.з. № 4.169,4.170

 

19.05

2

Тэма: « Рашэнне тэкставых задач з дапамогай сістэмы лінейных ураўненняў.» Раздзел 4.§ 25. С.290-294.  Выканаць пісьмова № 4.152, 4.153, 4.155,4.161 Д.з. № 4.172,4.173

 

20.05

3

Тэма: « Паўтарэнне алгебраічнага кампанента.»  Раздзел 1.§ 1-3. С.4-40.  Выканаць пісьмова № 1.6, 1.13, 1.20, 1.39, 1.109, 1.116. Д.з.1.144, 1.146

 

21.05

4

Тэма: “Паўтарэнне. Пачатковыя паняцці геаметрыі.”. Глава 1.§ 1-7. С.8 – 44.   Пісьмова выканаць с.18 № 2, с.25 №5, с.31 №15, с.37 №24, с.42 №37

 

22.05

5

Тэма: “ Паўтарэнне. Прыметы роўнасці трохвугольнікаў”. Глава 2.§ 8-14. С.52 – 81.  Пісьмова выканаць № 52,67, 79, 90,109.

 

11.05. - 15.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

11.05

1

Тэма: « Рашэнне тэкставых задач з дапамогай сістэмы лінейных ураўненняў.» Раздзел 4.§ 25. С.290-294.  Выканаць пісьмова № 4.139, 4.140, 4.142,4.143, 144. Д.з. № 4.167,4.168

12.05

2

Тэма: « Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме.» Раздзел 4.   Выканаць пісьмова № 4.123, 4.126, 4.145,4.146 Д.з. № 4.171,4.172.

13.05

3

Тэма: « Кантрольная работа.»  

14.05

4

Тэма: “Пабудова прамой,перпендыкулярнай дадзенай”. Глава 5.§ 30. С.157 – 160.   Пісьмова выканаць № 271,272,273,274.

15.05

5

Тэма: “ Геаметрычнае месца пунктаў”. Глава 5.§ 31.С.161 – 164. Разгледзьце ключавыя задачы1,2   Пісьмова выканаць № 276,277,278,279

04.05. - 08.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

04.05

1

Тэма: « Рашэнне сістэмы лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі спосабам складання.» Раздзел 4.§ 24. С.279-281.

 Выканаць пісьмова № 4.93, 4.94(а,б), 4.95(а,б),4.96(а,в). Д.з. № 4.118,4.119

05.05

2

Тэма: « Рашэнне сістэмы лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі спосабам складання, падстаноўкі.» Раздзел 4.§ 24. С.278-281.

 Выканаць пісьмова № 4.97, 4.98(а,б), 4.99,4.101(а,б,в). Д.з. № 4.120,4.121

06.05

3

Тэма: « Рашэнне сістэмы лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі спосабам складання, падстаноўкі.» Раздзел 4.§ 24. С.278-281.

 Выканаць пісьмова № 4.105(а,в), 4.107, 4.108,. Д.з. № 4.125,4.126

07.05

4

Тэма: “ Пабудова бісектрысы вугла. Дзяленне адрэзка папалам”. Глава 5.параграф 29.С.155 - 157   Пісьмова выканаць № 263,265,266,267.

08.05

5

Тэма: “Пабудова прамой,перпендыкулярнай дадзенай”. Глава 5.параграф 30. С.157 – 160. Разгледзець ключавыя задачы 1,2,3.  Пісьмова выканаць № 269,270,271

25.04. - 30.04.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

27.04

1

Тэма: « Сістэма ўраўненняў з дзвюма зменнымі.» Раздзел 4.§ 23 С.268-274. Выканаць пісьмова  №4.62,4.66, 4.68, 4.70. Д.з. 4.79

29.04

2

Тэма: « Рашэнне сістэмы лінейных ураўненняў з дзвюма зменнымі спосабам падстаноўкі.» Раздзел 4.§ 24. С.279.

 Выканаць пісьмова № 4.90, 4.91(а,б), 4.92(а,б,в). Д.з. № 4.115

30.04

3

Тэма: “Пабудова вугла роўнага далзенаму”. Глава 5.§ 28. С.152 – 153.  Пісьмова выканаць № 259,260,261. 

20-25 апреля 2020 года

Прадмет

Дата

Урок

Матэрыял

 

 

Матэматыка

20.04

1

Тэма: «Лінейная функцыя і яе графік. Узаемнае размяшчэнне графікаў лінейных функцый» Раздзел 3.§ 20 С.234-235.(Відэаролік). Выканаць пісьмова  №3.331,3.332, 3.333, 3.335,3.337.

21.04

2

Тэма: «Лінейнае ўраўненне з дзвюма зменнымі.»

Раздзел 3.§ 21. С.262 -265.  (Відэаролік)

 Выканаць пісьмова № 4.4.6, 4.7, 4.8, 4.11,4.12(а,б,в)

22.04

3

Тэма: «Лінейнае ўраўненне з дзвюма зменнымі і яго графік»

Раздзел 3.§ 22.С.254 -257. 

 Выканаць пісьмова № 4,34,4.36, 4.37, 4.38, 4.42,4.44(а)

23.04

4

Тэма: “ Аб задачах на пабудову”. Глава 5.§ 27.С.148 - 151   Пісьмова выканаць № 1,3,4,5.

24.04

5

Тэма: “Пабудова трохвугольніка па трох старанах”. Глава 5.§ 28. С.152 – 153. Разгледзець ключавыя задачы 1,2.  Пісьмова выканаць № 256,257,258,260

свернуть

История Беларуси

25.05.2020 - 29.05.2020

Дата

Тема урока

27.05

1. § 29 вопросы 1,2,3– устно,4- письменно

29.05

Выніковае абагульненне

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Дата

Тема урока

20.05

1. § 27 вопросы 1,2,3– устно,4-5- письменно

22.05

§ 28 вопросы 1,2– устно,3-5- письменно

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Дата

Тема урока

13.05

1. § 25 вопросы 1,2,4,5– устно,3- письменно

15.05

§ 26 вопросы 1,2,3,4– устно,5- письменно

 

04.05.2020 - 08.05.2020

Дата

Тема урока

06.05

§ 21 вопросы 1,2,3,4– устно,5- письменно

§ 22 вопросы 1,2,3 – устно,4.5- письменно

08.05

§ 23 вопросы 1,2,3,5– устно,4- письменно

§ 24 вопросы 2,3,5 – устно,1,4- письменно

 

25.04. - 01.05.2020 года

Дата

Тема урока

29.04

  1. § 19 вопросы 1,2,3,4– устно,5,6- письменно

01.05

    2.  § 20 вопросы 1,2,3– устно,4,5- письменно

 

20.04. - 25.04.2020 года

Дата

Материал

22.04

1. § 17 вопросы 1,2,3– устно,4,5- письменно

 

24.04

2. §18 вопросы 1,2,3,4– устно, 5,6- письменно

свернуть

Физика

18.05. - 22.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

18.05.

Закон захавання механічнай энергіі.

Пар.42. Прыклады раш. задач ст. 151, 155.

Рашэнне задач пр.22 (1-10).

Пар.42. Пытанні пасля параграфа,

задачы пр.22 (1-5).

https://www.youtube.com/watch?v=kY40G-jnEvA https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o

Задачы пр.22 (1-5).

https://pencup.ru/test/1850, https://pencup.ru/test/6833,

https://pencup.ru/test/6833

До 20.05.2020

20.05.

Рашэнне задач па тэме “Закон захавання механічнай энергіі”.

Пар.42. Прыклады раш. задач ст. 151, 155.

Рашэнне задач пр.22 (1-10).

Пар.42. Пытанні пасля параграфа,

задачы пр.22 (6-10).

 

Задачы пр.22 (6-8).

 

До 20.05.2020

11.05. - 15.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

11.05.

Патэнцыяльная энергія. Разлік патэнцыяльнай энергіі.

Пар.40,41. Прыклады раш. задач ст. 151, 155.

Пр.21(1-9).

 

Пар.40,41. Прыклады раш. задач ст. 151, 155.

Рашэнне задач пр.22 (1-10).

https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o

https://pencup.ru/test/1850, https://pencup.ru/test/6833.

До 13.05.2020

13.05.

Рашэнне задач па тэме “Патэнцыяльная энергія. Разлік  патэнцыяльнай энергіі”.

Пар.40,41. Прыклады раш. задач ст. 151, 155.

Рашэнне задач пр.21 (1-9).

 

Пар.40,41. Пытанні пасля параграфа,

задачы пр.22 (1-6).

https://www.youtube.com/watch?v=kY40G-jnEvA

Выканаць тэст на https://pencup.ru/test/6833

До 13.05.2020

04.05. - 08.05.2020 года

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Задания для самостоят работы

Проверочное задание (результаты  выполения предоставляются  учителю)

Время предоставления задания учителю

04.05.

Магутнасць. Адзінкі магутнасці. Рашэнне задач па тэме “Магутнасць”.

Пар.38,

С. 59,60. Прыклады рашэння задач ст. 138, 142.

Пар.38,

Задачы ст. 138, 142.

https://pencup.ru/test/1818

До 06.05.2020

06.05.

Кінетычная энергія. Рашэнне задач па тэме “Кінетычная энергія”.

Пар.39,

С. 144-145. Рашэнне задач пр.20 (1-6).

 

Пар.39,пытанні ст.148,

Задачы Пр.20(1-6) с.146.

Выканаць тэст на https://pencup.ru/test/6833

До 13.05.2020свернуть

Химия

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

26.05.2020

Паўтарэнне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Вада”

 

19.05.2020

Практычная работа 6 “Рашэнне эксперыментальных задач” НПБП

§ 27

 

12.05.2020

Узаемадзеянне кіслот і шчолачаў (рэакцыя нейтралізацыі) як прыклад рэакцыі абмену

§ 27

Заданні 4, 5,6

05.05.2020

Канада. Практычная работа№7 “Састаўленне параўнальнай характарыстыкі ЗША і Канады па тыпавому плану”

§ 48

07.05.2020

Краіны Цэнтральнай Амерыкі. Мексіка

§ 49

21.04.2020

Састаў малекул вады. Значэнне вады ў прыродзе і жыцці чалавека. Ахова вадаёмаў ад забруджванняў. Фізічныя ўласцівасці вады

§ 25. Заданні 5, 8, 10

 

свернуть

География

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

27.05 2020

Геаграфічныя паясы і прыродныя зоны Еўразіі. Вышынная пояснасць у Гімалаях. Ахова прыроды

 

20.05. 2020

Унутраныя воды Еўразіі. Сучаснае абледзяненне. Вечная мерзлата

§ 31

13.05.2020

Агульная характарыстыка клімату Еўразіі. Кліматаўтваральныя фактары. Практычная работа №7. Супастаўленне кліматычных характарыстык тэрыторыі Еўразіі пры руху на ўсход (па 50-й паралелі паўночнай шыраты). Тлумачэнне выяўленых адрозненняў

 §30

06.05.2020

Геаграфічнае становішча, склад тэрыторыі Еўразіі. Геаграфічныя даследаванні і адкрыцці.Тэктанічная будова, асноўныя формы рэльефу Еўразіі.Размяшчэнне карысных выкапняў.

 

 §28, 29

 

29.04.2020г.

Унутраныя воды Паўночнай Амерыкі. Сучаснае зледзяненне мацерыка.

 Прыродныя зоны Паўночнай Амерыкі, асаблівасці іх размяшчэння. Ахова прыроды.

 

 § 26,  27

22.04.2020г.

Клімат Паўночнай Амерыкі і яго асаблівасці. Кліматычныя паясы і тыпы клімату

 § 25

 

свернуть

Биология

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

7 класс

25.05

 

1. Паўтарэне

паўтарыць§ 25 - 46

 

 Выкананне тэставых заданняў

 

28.05

2.Абагульняючае паўтарэнне

 

 

 

Вынікі работы за навучальны год

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

7 класс

18.05

2

1. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па главе “Разнастайнасць пакрытанасенных раслін”

 

паўтарыць§ 25 - 46

падрыхтавацца да кантрольнай работы

 Выкананне тэставых заданняў; падрыхтоўка да кантрольнай работы №2

 

 

21.05

2.Кантрольная работа №2 па тэмам “Агульная характарыстыка раслін”, “Споравыя расліны, “Голанасенныя расліны”, “Вегетатыўныя органы пакрытанасенных раслін”, “Кветка. Плод. Насенне”, “Разнастайнасць пакрытанасенных раслін”

 

 

Выкананне кантрольнай работы

№2

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

7 класс

11.05

2

1. Роля пакрытанасенных раслін у прыродзе і жыцці чалавека

§ 46

(с.224-226)

 Запісы ў рабочых сшытках новых тэрмінаў; складанне схем “Значэнне пакрытанасенных раслін у прыродзе”, “Значэнне пакрытанасенных раслін у жыцці чалавека”

 

14.05

2.Ахова насення

§ 46 (с.226-228); паўтарыць § 41 -45

 Запаўнення табліцы “Ахоўваемыя тэрыторыі”; складанне сінквейна са словамі “ахова прыроды”

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

7 класс

04.05

2

1.Культурныя расліны. Вырошчванне раслін. Практычная работа №9 “Вызначэнне ўсходжання насення”

 

§ 44,45

(с.219-222)

 Запісы в рабочых сшытках новых тэрмінаў; афармленне вынікаў практычнай работы №9 у сшытках

 

 

07.05

2.Вырошчванне насення

 

 

§ 45 (с.222-223)

 

 Запісы ў рабочых сшытках новых тэрмінаў; запаўнення табліцы “Спосабы захоўвання ўраджаю”

 

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

7 класс

27.04

2

1.Дзікарастучыя расліны

 

§ 42;

 

 Запісы в рабочых сшытках новых тэрмінаў; прачытаць параграф, адказаць на пытанні пасля параграфа(вусна)

 

 

30.04

2.Ядомыя і ядавітыя дзікарастучыя расліны

 

 

§ 43;

 

 Запісы ў рабочых сшытках новых тэрмінаў; складанне схем “Ядомыя расліны”, “Ядавітыя расліны”

 

 

 

Класс

Кол-во часов /дата

Тема урока

Домашнее задание

Работа на уроке

7 класс

2

20.04

1.Прорастание семян

 

§ 40;

повторить параграф 34-38

 Записи в рабочих тетрадях новых терминов; составление схемы «Условия прорастания семян»; прочитать параграф, ответить на вопросы после параграфа(устно)

 

 

23.04

2. Двудольные и однодольные растения

§ 40

Работа с текстом учебника; оформление таблицы “Отличительные признаки растений Однодольные и Двудольные растения”; записи в рабочих тетрадях новых терминов

свернуть

Искусство

18.05.2020 - 22.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

 

7

1/18.05

Тэатр Старажытнага Рыма.

Даклад на тэму

“ Калізей”

§33

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

 

7

1/11.05

Тэатр Старажытнага Рыма.

Даклад на тэму

“ Калізей”

§33

 

04.05.2020 - 08.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

 

7

1/04.05

Жывапіс  Старажытнага Рыма.

Даклад на тэму “ Мода старажытнага Рыма”

§31

 

25.04.2020 - 01.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

 

7

1/25.04

Скульптуры  Старажытнага Рыма

§30

 

20.04.2020 - 25.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

 

7

1/20.04

Выбітныя пабудовы Старажытнага Рыма

§29

свернуть

Информатика

18.05.2020 - 22.05.2020

18.05

Операции над объектами векторного изображения.

Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§25, упр. 1, стр.  162.

21.05

 Операции над объектами векторного изображения.

Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§25, упр. 1, стр.  162.

 

11.05.2020 - 15.05.2020

11.05

Создание и редактирование векторного изображения. Работа с цветом.

Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§ 24.4.  Упр.3,4

14.05

 Создание и редактирование векторного изображения. Работа с цветом.

Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§ 24.4.  Упр.3,4

04.05.2020 - 08.05.2020

04.05.

Создание и редактирование векторного изображения. Обводка и заливка   

Установите на компьютере программу  Inkscape.
Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§ 24.3.  Упр.2

07.05.

Создание и редактирование векторного изображения. Обводка и заливка   

Установите на компьютере программу  Inkscape.
Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§ 24.3.  Упр.2

 

25.04.2020 - 01.05.2020

25.04

Создание и редактирование векторного изображения. Создание и редактирование фигур.

Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§ 24.1,24.2  

30.04

Создание и редактирование векторного изображения. Создание и редактирование фигур..

Видео уроки: https://padlet.com/olgakuzminahome/l3wwxxysrvzv
§ 24.1,24.2  

 

свернуть