6 класс

Белорусский язык

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   26.05.

 

Няпэўныя займеннікі, іх утварэнне і правапіс

Правілы парагр. 53, с. 218-219. Вык. пр. 385, 386, 387 (3 сказы)

П.53, пр. 389

2.   28.05.

Адмоўныя займеннікі, іх змяненне

Правілы парагр. 53, с. 221. Вык. пр. 390, 391 (3 сказы), 392,

П. 53, пр. 394

3.   29.05.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік як часціна мовы”

Правілы парагр. 53. Праверачная работа с. 224-225

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.19.05.

 

Зваротны займеннік сябе. Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне

Правілы парагр. 53, с. 204-205. Вык. пр. 354 (3 сказы.), 355, 357, 360

П.53, пр. 359

2.21.05.

Указальныя займеннікі, іх змяненне. Азначальныя займеннікі, іх скланенне

Правілы парагр. 53, с. 208, 211. Вык. пр. 363 (вус.), 364, 368, 370

П. 53, пр. 377

3.22.05.

Пытальныя і адносныя займеннікі, іх правапіс

Правілы парагр. 53, с. 216-217.  Вык. пр. 380 (вус.), 381 (3 сказы), 382 (вус.), 383

П.53, пр. 384

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.12.05.

Кантрольны дыктант

 

 

2.14.05.

Займеннік як часціна мовы. Разрады займеннікаў

Правілы парагр. 50. Вык. пр. 336, 337 (вус.), 339

П. 50, пр. 340

3.15.05.

Асабовыя займеннікі, іх правапіс

Правілы парагр. 53. Вык. пр. 345 (вус.), 347, 351

П.53, пр. 353

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   05.05.

 

Скланенне і правапіс дробавых лічэбнікаў

Правілы парагр. 48.  Вык. пр.316, 318, 322

П. 48, пр.324

2.   07.05.

Скланенне і правапіс зборных лічэбнікаў

Правілы парагр. 49. Вык. пр. 326, 327, 328

П. 49, пр. 331

3.   08.05.

Падагульненне вывучанага па тэме “Лічэбнік”

Выкананне праверачнай работы на с. 188-189 (1 ВАРЫЯНТ)

Вуснае паведамленне пра лічэбнік

25.04. - 30.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   30.04.

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных лічэбнікаў

 

 

Правілы на с. 171. Вык. пр. 301 (другі сказ), пр.304 (2,3 сказы),

скласці 2 сказы з састаўнымі лічэбнікамі.

 

Пр.303

 

20.04 - 25.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   21.04.

 

Скланенне лічэбнікаў ад 5 да 20 і лічэб. 30. Лічэбнікі адзін, адна, адно, адны

Правілы парагр. 46, с. 163. Вык. пр.280, 281, 282, 283 (3 сказы)

П. 46, пр.287 (1 абзац)

2.   23.04.

Колькасныя лічэб. два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абедзве

Правілы с. 167. Вык. пр. 291 (праскланяць 2 словазлуч.), пр.294,  293 (2 абзацы).

С. 167, пр. 296

3.   24.04.

Правапіс складаных лічэбн. ад 50 да 80, ад 200 да 900

Правілы с. 169, 170. Вык пр. 299 (вус.), пр.298 (1,2,4 сказы).

С. 170, пр. 300

свернуть

Белорусская литература

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  25.05.

Р. Баравікова “Гальштучнік”

Аповед пра вяртанне доктара Савіча на Зямлю і яго жыццё пасля касмічнай вандроўкі

Падзяліць твор на часткі і падабраць да іх загалоўкі

2.   26.05.

Паўтарэнне і абагульненне вывучанага за год

Паўтарыць увесь вывучаны матэрыял

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.18.05.

У. Корбан “Малпін жарт”

Чытанне і аналіз зместу байкі

Выраз. чыт., ілюстрацыя

2.19.05.

Р. Баравікова “Гальштучнік”

Чытанне і абмеркаванне зместу твора

Падрабязны пераказ

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   11.05.

Я. Колас “Конь і сабака”

Чытанне і аналіз зместу байкі

Вывуч. на памяць

2.   12.05.

А. Звонак “Гарбуз”. Байка як літаратурны жанр

Аналіз зместу байкі, адк. на пыт-ні

Намаляваць ілюстрацыю

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

 

 

1.   04.05.

Я.Маўр “Багіра”. Кампазіцыя літаратурнага твора

Чытанне і аналіз зместу апавядання

Дачытаць апавяданне

2.   05.05.

Размяшчэнне дыялогаў, апісанняў у тэксце “Багіра”

Выдзяленне асноўных эпізодаў, адк. на пыт-ні

Вусная замалёўка пра свайго хатняга сябра (кошку, сабаку ці інш. жывёлу)

 

20.04 - 25.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   20.04.

І. Пташнікаў “Алені”

Аналіз зместу апавядання, параўнаць вобразы аленяў, створаных мастаком і пісьменнікам

Дачытаць апавяданне.

2.   21.04.

Тэма і мастацкая ідэя апавядання “Алені”

Адказваць на пыт-ні

Вусная замалёўка на адну з тэм: “Ірка і яе алені”, “Ірчына пушча”.

свернуть

Русский язык

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  25.05

Морфологический разбор местоимения. П.74, с.250. Упр. 520. Д/з: П.74, упр.521

2.  27.05

Контрольный диктант

  3. 28.05

Повторение изученного.  С.260. Упр.540 (2,3,4);  упр. 541  Д/з: упр.543 (1,2)

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  18.05

Вопросительные и относительные местоимения. П.72, с.244. Упр. 501 (устно); правило. Упр.502, 503. Д/з: П.72, упр.506

2.  20.05

Неопределённые и отрицательные местоимения.  П.73, правило. Упр.507, 508 (устно); упр.510, 511.  Д/з: П.73, упр.515.

  3. 21.05

Неопределённые и отрицательные местоимения.  П.73. Упр.512;  упр. 514  Д/з: П.73 упр.519

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

11.05.

Тема: Определительные местоимения. П. 71. Упр.485-487, 489 Д/з: П.71, упр. 488

13.05.

Тема: Притяжательные местоимения. П. 71. Упр. 490-495(анализ текста) Д/з: П.71, упр. 496

14.05.

Тема: Указательные местоимения, П. 71. Упр. 497, 498, 500; склонение местоимения столько. Д/з: П. 71, упр. 499

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.  04.05

Обозначение дробных чисел. П.67, с.226. Упр. 464 (устно); правило. Упр.465, 466. Д/з: П.67, упр.470

2.  06.05

Местоимение как часть речи.  П.69, правило на с.231. Упр.472 (устно); упр.473. Правило на с.232.  Д/з: П.69, упр.473.

  3. 07.05

Возвратное и личные местоимения. Местоимения в речевом этикете. П.70.76.Упр.474 (устно); правило. Упр.475, 477. Правило на с.236. Д/з: П.70, 76 упр.531

25.04 - 30.04.2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русский язык

   6 класс

1.  29.04

Собирательные числительные. П.65, с.220. Упр. 447 (устно); правило. Упр.448 (таблица; устно). Упр.449. Д/з: П.65, упр.451

  2. 30.04

Порядковые числительные. П.66, правило на с.222. Упр.454 (устно); упр.455. Правило на с.224. Упр. 457, упр.458. Д/з: П.66, упр.460.

 

 

20-25 апреля 2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русский язык

   6 класс

1.  20.04

Имя числительное как часть речи. П.61, с.208. Упр.423 (устно). Выучить правило. Работа над произносительной нормой с.208. Составить 3 предложения, употребив слова из рамки. Д/з: П.61. упр.424

 2. 22.04

Разряды имен числительных по составу и их правописание. Морфологический разбор имени числительного. П.62.63.П.68. С.209 – правило; упр.425. Упр.426. Упр.432(устно). Упр.433. Д/з.:П.68, упр.470

 3. 23.04

Количественные числительные. П. 64. упр.438 (устно), упр.439. С.218 – работа над морфологической нормой. Д\з: П.64, упр. 446

 

свернуть

Русская литература

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    25.05

Внеклассное чтение. М. Твен «Принц и нищий». Прочитать рассказ.

2.    27.05

Повторение теории литературы.

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    18.05

Дж. Лондон «На берегах Сакраменто». Прочитать рассказ. Отвечать на вопросы на с.291

2.    20.05

Дж. Лондон «На берегах Сакраменто». С.291, №9-11 (на выбор)

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

11.05.

Тема: В.О.Богомолов. Повесть «Иван». Появление Ивана в расположении войск(2, с. 137-186), (3, с. 175-178) Д/з: ответить на вопросы 1-3(с.156)

13.05.

Тема: переброска юного разведчика в тыл врага (2, с.138-169), (3, с. 178-183) Д/з: ответить на вопросы 1-2 (с.174)

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.    04.05

М. Горький «Детство». Прочитать повесть. Отвечать на вопросы на с.88

2.    06.05

М. Горький «Детство». С.136, №4

25.04 - 01.05.2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русская   литература

6 класс

1.    29.04

Л.Н.Толстой «Детство». Прочитать повесть. Отвечать на вопросы на с.76

 

20-25 апреля 2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русская   литература

6 класс

1. 20.04

Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством». Просмотреть кинофильм «Ночь перед Рождеством» режиссёра А.Роу.

2. 22.04

Урок литературного творчества. Написать сочинение «Как Вакуле удалось преодолеть козни чёрта»

свернуть

Немецкий язык

25.05.2020 - 29.05.2020

6 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

 26.05. 2020

 Тэма: «Геаграфічнае становішча Германіі.»

Работа на ўроку: падручнік с.234 пр.4а, b,с, d

д/з с.237, пр.5 b

 

27.05. 2020

Тэма: «Сімволіка Германіі і Беларусі.»

Работа на ўроку: падручнік с.237 пр.1а,b,с, d,е, f, g   

д/з  c.238 пр.1 b

 

28.05. 2020

Тэма: «Прыродныя асаблівасці Беларусі і Германіі.»

Работа на ўроку: падручнік с.240 пр.2а,b,с, d,е, f, g   с.244 пр. пр.2а,b,с, d,е,   с.247 пр. пр.3а,b,с, d,

18.05.2020 - 22.05.2020

6 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

19.05. 2020

Тема: «Рэспубліка Беларусь і Германія.»

Работа на ўроку: падручнік с.228 пр.1а, b,с; с. 233-236 пр.3е, 4 а,с .

д/з с.233, пр.3 f

 

20.05. 2020

Тема: «Граніцы дзяржаў на карце.»

Работа на ўроку: падручнік с.231, пр. 3а, b,   с.229 пр. 2а, b,   с.234 пр. 4 b, d,             

д/з  РС c.89 пр.1,2

 

21.05. 2020

Тема: «Геаграфічнае становішча Беларусі.»

Работа на ўроку: падручнік с.232 пр. 3с, d,   с.236 пр. 5а, b,   

д/з  РС с.90 пр.3-5

 

11.05.2020 - 15.05.2020

12.05. 2020

Тема: «Жывёлы, якія знікаюць.»

Работа на ўроку: падручнік с.206 пр.2а, b,с; пр.3а, b,с, d, е,  f,.

д/з с.210 , пр.3 g, h

 

13.05. 2020

Тема: «Чырвоная кніга Беларусі і Германіі.»

Работа на ўроку: падручнік с.211, пр. 4а, b,с,  РС с.81 пр.9             

д/з c.212 пр.4 d,

 

14.05. 2020

Тема: «Ахова жывёл і клопат пра прыроду.»

Работа на ўроку: РС с. 78 пр. 1-5, с.83 пр.3,4

д/з  РС с.85 пр.7

 

04.05.2020 - 08.05.2020

05.05. 2020

Тема: «Клопат пра прыроду – справа кожнага.Дапамога прыродзе.»

Работа на ўроку: падручнік с.193- 195 пр.2а, b,с, d, е,  f,g, h.

д/з с.195-196 , пр.2k

 

06.05. 2020

Тема: «Эканомія вады і збор макулатуры.»

Работа на ўроку: падручнік с.196, пр. 3а, b,с, d, g,і;пр. 4а, b,с,е .

д/з c.198 пр.3 d, с.202 пр. g, h

 

07.05. 2020

Тема: «Жывёльны свет нашай планеты»

Работа на ўроку: падручнік с. 202 пр. 1а, b , с,  е

д/з  с.205 пр.1 d

 

29.04 2020

Тэма: «Прырода і птушкі»

Работа на ўроку: падручнік с.186, пр.6 b; d, е, f, g

д/з с.224 – 227 вывучыць лексіку

 

30.04 2020

Тэма: «Што пагражае прыродзе?»

Работа на ўроку: падручнік с.191, пр. 1а, b , с, f, g, h.

д/з с.192, пр. 1 с, d,

 

21.04 2020

Тема: «Мае любімыя ландшафты»

падручнік с.177, пр.1а, b; с,  с. 178 пр. 2а,2 b , 2с, 2d,2 е, 2 f, 2g.

д/з с.180, пр.2h,i

 

22.04 2020

Тема: «Лес Германіі»

падручнік с.183, пр.4а, b; с РС с.70 пр.1, 2,3,6,7

д/з РС с.72 пр.5,  с. 73 пр.9

 

23.04 2020

Тема: «Нашы любімыя кветкі»

падручнік с. 184 пр. 5а, b , с, d, е,  f, g.(спражэнне дзеяслова wachsen)

д/з с.186, пр. 5h

 

свернуть

Математика

25.05. - 29.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

25.05

1

 Тэма: “Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі”. Раздзел 4. Выканаць пісьмова § 4-9.№ с.204-205 №107, 111, 117, 119. Д.з. 131

26.05

2

 Тэма: “Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі”. Раздзел 4. Выканаць пісьмова § 4-9.№ с.215-219 №, 162, 168, 173, 174. Д.з. 197,198

27.05

3

 Тэма: “Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі”. Раздзел 4. Выканаць пісьмова § 4-9.№ с.226-229 №223, 226,229(а),232. Д.з. 245, 246

28.05

4

 Тэма: “Паўтарэнне. Рацыянальныя лікі”. Раздзел 4. Выканаць пісьмова § 4-9.№ с.235-237 №256, 258,286,289. Д.з. 299,302

29.05

5

 Тэма: “Паўтарэнне. Каардынатная плоскасць”. Раздзел 5. Выканаць пісьмова § 1-5 с.252- №7, 10, 38, 63, 67.

18.05. - 22.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

 

18.05

1

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Працэнты і прапорцыі”. Раздзел 2. § 3-5 Выканаць пісьмова с.105-135 №111,122, 124,162.

 

19.05

2

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Працэнты і прапорцыі”. Раздзел 2. § 3-5 Выканаць пісьмова.с.105-135 №168,172,175,176, 178.

 

20.05

3

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Мноства”. Раздзел 3. Выканаць пісьмова § 1-4.№ с.153-176  №11, 30, 58,65, 66, 88.

 

21.05

4

Тэма”Кантрольная работа №6”

 

22.05

5

 Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Рацыянальныя лікі”. Раздзел 4. Выканаць пісьмова § 1-2.№ с.178-192 №3, 9, 20, 23, 26, 32.

 

11.05. - 15.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

 

11.05

1

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Дзесятковыя дробы”. Раздзел 1. Выканаць пісьмова § 1-5.№ 24 с.11, №43 с.12, №109 с.30, №120 с.34.

 

12.05

2

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Дзесятковыя дробы”. Раздзел 1. Выканаць пісьмова § 6-9.№ с.41-73 №181, 187, 235(б)244, 299(б), 301.

 

13.05

3

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Дзесятковыя дробы”. Раздзел 1. Выканаць пісьмова § 10-12.№ с.74-85  №384, 387, 388(б)389, 390(б).

 

14.05

4

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Працэнты і прапорцыі”. Раздзел 2. Выканаць пісьмова § 1-2.№ с.86-104 №6(б), 12, 23(б,в), 27, 28, 34, 48.

 

15.05

5

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Працэнты і прапорцыі”. Раздзел 1. Выканаць пісьмова § 3-5.№ с.105-135 №110,114,119,171, 174,177.

 

04.05. - 08.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

04.05

1

Тэма: “Сіметрыя адносна пункта”. Раздзел 6.§ 3. С.293-294. № 80 – вусна.Пісьмова выканаць № 82,84, 85(а). Д.з.№ 96

05.05

2

Тэма: «Фігуры, сіметрычныя адносна прамой»

Раздзел 6. § 5. С.297 – 299. Вусна № 101  . Выканаць пісьмова № 99, 100, 102(а,б). Д.з. № 109.

06.05

3

Тэма: «Фігуры, сіметрычныя адносна прамой»

Раздзел 6. § 5. С.297 – 299. Выканаць пісьмова № 102(в,г),103, 104 Д.з. № 110.

07.05

4

Тэма: «Фігуры, сіметрычныя адносна прамой»

Раздзел 6. § 5. С.297 – 299. Выканаць пісьмова № 105, 106. Д.з. № 111.

08.05

5

Тэма: “Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу. Дзесятковыя дробы”. Раздзел 1. Выканаць пісьмова § 1-5.№ 24 с.11, №43 с.12, №109 с.30, №120 с.34.

 

25.04. - 30.04.2020 года

Прадмет

Дата

Урок

Матэрыял

 

 

Матэматыка

27.04

1

Тэма: «Віды трохвугольнікаў» Раздзел 6. § 3  С.284- 286.№ 46 – вусна. Выканаць пісьмова  № 47, 48, 50, 51. Д.З. № 75,76

29.04

2

Тэма: «Віды трохвугольнікаў» Раздзел 6. § 3  С.287- 288.№ 54,55 – вусна. Выканаць пісьмова  № 56, 57, 59, 61. Д.з. № 77

30.04

3

Тэма: “Сіметрыя адносна пункта”. Раздзел 6.§ 3. С.293-294. № 80 – вусна.Пісьмова выканаць № 81,83. Д.з.№ 95

 

20-25 апреля 2020 года

 

Прадмет

Дата

Урок

Матэрыял

 

 

Матэматыка

20.04

1

Тэма: «Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак» Раздзел 6.§ 1 С.274. Выканаць пісьмова  №1,2,3,5.

21.04

2

Тэма: «Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак»

Раздзел 6.§ 1 С.275. (Пабудуй мадэль) Рашыць заданні для паўтарэння (падзялі вугалком)

 1)181,3:7,4;

2)86,1:0,42; 3)0,783:0,09; 4)1531,4:7,6; 

5)2452,2:8,04. Выканаць пісьмова № 4,6.

22.04

3

Тэма: “Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга”. Раздзел 6.§ 2.С.278-280. Асноўныя паняцці і формулы выпісаць у сшытак.Прыклад1,2 запісаць у сшытак. (Відэаролік) Пісьмова выканаць № 10,11(а),12,13,17.

23.04

4

Тэма: “Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга”. Раздзел 6.§ 2.   Пісьмова выканаць № 11(б),14,15,16,20,21.

24.04

5

Тэма: “Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга”. Раздзел 6.§ 2.  Выканай заданні. Пісьмова выканаць № №18,19,26, 27, 34.

свернуть

История Беларуси

25.05.2020 - 29.05.2020

Дата

Тема урока

27.05

1. § 14 вопросы 1-5 – устно, 6-7-письменно,паўт.§23-29.

29.05

Выніковае абагульненне

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Дата

Тема урока

20.05

1. § 12 вопросы 1-6 – устно, 7-8-письменно

22.05

§ 13 вопросы 1-5 – устно, 6,7- письменно

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Дата

Тема урока

13.05

1. § 9 вопросы 1-6 – устно, 7-письменно

§ 10вопросы 1-7 – устно, 8 - письменно

15.05

§ 11 вопросы 1-5 – устно, 6,7- письменно

 

04.05.2020 - 08.05.2020

Дата

Тема урока

06.05

§ 7 вопросы 1-6 – устно, 7.8- письменно

08.05

§ 8 вопросы 1-6 – устно, 7.8- письменно

 

25.04. - 01.05.2020 года

Дата

Тема урока

29.04

§ 4 вопросы 1,2,3,4,5 – устно, 6,7- письменно

01.05

§ 5 вопросы 1-5 – устно, 6-7-письменно

§ 6 вопросы 1-5 – устно, 6,7 - письменно

 

20.04. - 25.04.2020 года

Дата

Тема урока

22.04

1. § 2 вопросы 1,2,3,4,5 – устно, 8- письменно

 

24.04

2. §3 вопросы 1,2,3,4,5– устно, 6,7- письменно

свернуть

Информатика

18.05.2020 - 22.05.2020

19.05

Тема "Понятие сети Интернет.  Сервисы сети Интернет"

 § 21. 

Домашнее задание:  § 21.

21.05

 Тема "Понятие сети Интернет.  Сервисы сети Интернет"

 § 21. 

Домашнее задание:  § 21.

 

11.05.2020 - 15.05.2020

12.05

Тема «Использование вспомогательных алгоритмов».

§20, Видеоурок 

упражнение 6 (с.140). Д/з - §20.

14.05

 Тема "Составление алгоритмов для исполнителя чертежник "

§16-20, Видеоурок

 

04.05.2020 - 08.05.2020

05.05.

 Тема «Изучение и изменение готовых программ. Команда OnVector».

§19, Видеоурок

упражнение 5 (с.133). Д/з - §19.

07.05.

 Тема «Использование вспомогательных алгоритмов».

§20, Видеоурок

упражнение 6 (с.140). Д/з - §20.

 

25.04.2020 - 01.05.2020

30.04.

Тема «Изучение и изменение готовых программ. Команда OnVector».

§19, Видеоурок

упражнение 5 (с.133). Д/з - §19.

 

20.04.2020 - 25.04.2020

 

21.04.

Тема «Изучение и изменение готовых программ».

§19, Видеоурок

упражнение 1 (с.131). Д/з - §19, упр. 2 письменно (с.132).

23.04.

Тема «Изучение и изменение готовых программ».

§19, Видеоурок Упражнение 1 (с.131). Д/з - §19, упр. 2 письменно (с.132).

 

 

 

свернуть

Биология

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

6 клас

26.05

1

1. Абагульняючае паўтарэнне

 

Вынікі работы за навучальны год

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

6 клас

19.05

1

1. Кантрольная работа №1

 

Выкананне кантрольнай работы №2

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

6 клас

12.05

1

1. Чалавек – частка прыроды. Роля чалавека ў прыродзе. Ахова жывой прыроды.

§ 27-29

Складанне ланцуга харчавання ў лесе, полі, на лузе. Складанне сінквейна са словам “прырода”

 

Біялогія

Кол-ць гадзін /дата

Тэма ўрока

Дамашняя работа

Работа на ўроку

6 клас

05.05

1

1. Наземная экасістэма - лес

§ 24

Складанне ланцуга харчавання ў лесе; складанне памяткі,  як паводзіць сябе ў лесе; вывучэнне яруснасці леса з выкарыстаннем мал.70 падручніка

 

Класс

Кол-во часов /дата

Тема урока

Домашнее задание

Работа на уроке

6 класс

1

21.04

1. Пресноводная экосистема - озеро

параграф 23

Составление цепей питания озера; характеристика экосистемы аквариума с использованием текста параграфа

 

свернуть

География

27.05.2020 г.

Прыродны комплекс. Разнастайнасць прыродных комплексаў Зямлі.Практычная работа №6 Апісанне прыроднага комплексу сваёй мясцовасці

 

20.05.2020 г.

Біясфера. Глеба, яе значэнне. Эрозія глеб

§ 28,29

 

06.05.2020г.

 Жыўленне і рэжым рэк.Уплыў паверхневых і падземных вод на рэльеф.

     § 25

29.04.2020г.

  Паверхневые воды. Рэкі.

 § 24

 

22.04.2020г. 

Воды сушы. Падземныя воды

§ 24

 

 

свернуть

Искусство

18.05.2020 - 22.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

6

1/18.05

Камп,ютарнае мастацтва

Выкананне эскіза  рэкламнага буклета

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

6

1/11.05

Камп,ютарнае мастацтва

Выкананне эскіза паштовай маркі

 

04.05.2020 - 08.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

6

1/04.05

Фатаграфія як від мастацтва

§27

 

25.04.2020 - 01.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

6

1/27.04

Анімацыйнае кіно( зрабіць у сшытак зад. 1,2  на стар. 107)

§26

 

20.04.2020 - 25.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

6

1/20.04

Тэлебачанне ( зрабіць у сшытак зад. на стар. 117)

§29-30

свернуть