5 класс

Белорусский язык

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.  26.05.

Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні

 

 Правілы парагр. 32. Вык. пр. 245, скласці 3 сказы з фразеалагізмамі

П. 32, пр. 248

2.   27.05.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле

Пр. 250, 251, 252, 255

С. 124

3.   28.05.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

 

Пр. 257 9 (1 абз.), 259, 262

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.19.05.

Запазычаныя словы ў беларускай мове

 Правілы парагр. 31. Вык. пр. 231, 232, пр. 234

П. 31, пр. 237 (1 абз.)

2.20.05.

Пераклад з рускай мовы на беларускую

Практыкаванне 239

Дапісаць пераклад

3.21.05.

Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні

Правілы парагр. 32.  Вык. пр.242 (вус.), 243, 244, 247 (1 абз.)

П. 32, пр.246

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   12.05.

Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

 Правілы парагр. 28. Вык. пр. 208, 209, пр. 211

П. 28, пр. 210

2.   13.05.

Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

Правілы парагр. 28. Вык. пр. 213, 214, 215, 216

П.28, пр. 217

3.   14.05.

Устарэлыя словы. Неалагізмы

 

Правілы парагр. 29, 30.  Вык. пр.220 (вус.), 221, 222, 227, 228

П. 29, пр.230

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   05.05.

Антонімы

 Правілы парагр. 26. Вык. пр. 194, 196, пр. 197 (вус.)

П. 26, пр. 195

2.   06.05.

Амонімы

Правілы парагр. 27. Вык. пр. 200 (вус.), 201, 202

П.27, пр. 206

3.   07.05.

Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку

Правілы парагр. 28. Вык. пр.208 (вус.), 209, 211

П. 28, пр.210

25.04. - 30.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   29.04.

Прамое і пераноснае значэнне слова

 Правілы парагр. 24. Скласці 4 сказы, каб прысутніалі словы ў прамым зн –ні і ў пераносным, пр.183 (7-10 сказы)

П. 24

2.   30.04.

3.   30.04.

Кантрольны пераказ

Кантрольны пераказ

 

 

 

 

 

 

20.04-25.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   21.04.

Лексічнае значэнне слова

 Павілы парагр. 22. Вык. пр. 171, 172 (4 сказы), 175, пр. 174 (вус.)

П. 22, пр. 173

2.   22.04.

Адназначныя і мнагазначныя

словы

Павілы парагр. 23. Вык. пр. 177 (вус.), 178 (заданне пасля практыкавання), пр.180

П.23, пр. 179

3.   23.04.

Правое і пераноснае значэнне слова

Правілы парагр. 24. Вык. пр.181 (другі абз.), 182 (3-6 сказы), па малюнку пр. 185 скласці сказы

П. 24, пр.184

свернуть

Белорусская литература

25.05.2020 - 29.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   25.05.

 Жанравыя ўласцівасці прыгодніцкай аповесці-казкі “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

 

Праца па пытаннях

Вуснае сачыненне-разважанне пра новыя прыгоды герояў пасля вайны

2.   28.05.

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

Паўтарыць увесь вывучаны матэрыял

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.18.05.

Раздзелы “Як Мішка трапіў на вайсковую службу”, “Дзіўны хворы”

Чытанне раздзелаў, абмеркаванне аўтарскага стаўлення да герояў і падзей

Вывуч на пам. урывак тэксту

2.21.05.

Раздзелы “Як Мішку скралі і што з таго выйшла”, “Мішка-герой”

Разгляд эпізодаў, пераказ прыгод, у якія трапілі персанажы

Дачытаць аповесць, адк. на пыт. да яе

11.05.2020 - 15.05.2020

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   11.05.

Разгорнуты вус. адказ на пыт-не з эл-мі хар-кі літарат. героя

 

Падрыхт. адказу на пыт-не “Дружба Сяргея з Бурыкам”

Вус. сач. “Мой дамашні сябар”

2.   14.05.

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

Чытанне твора, аналіз падзей

Сціслае вус. паведамл. пра Мішкава дзяцінства

04.05. - 08.05.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   04.05.

У. Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”

 

Узаемаадносіны Сяргея і Бурыка. Адказ. на пытанні

Дачытаць апавяданне. Пытанне 7

2.   07.05.

Значэнне вобраза Бурыка

Пераказ эпізодаў пра развітане Сяргея з Бурыкам і апошнюю сустрэчу з мядзведзем у лесе восенню

Смешныя здарэнні, што адбыліся з Бурыкам

20.04 - 25.04.2020 года

Кольк. гадзін.

Дата

Тэма

Праца на ўроку

Д./з.

1.   20.04.

Характарыстыка герояў – Стася і Міці

 

Чытанне заключнай часткі твора, вусная хар-ка герояў – Стася і Міці. Адказ. на пытанні

Ахарактарызаваць хлопцаў

2.   23.04.

М. Лужанін “Добры хлопец Дзік”

Чытанне пяці частак твора. Адказ. на пытанні

Пераказ эпізоду ”Як Дзік апынуўся ў сям’і Гаспадара”

свернуть

Русский язык

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.      25.05

Повторение изученного. Упр.264, упр.266. Д/з: упр.267

2.     26.05

Повторение изученного . Повторить П. 15-16. упр.269, упр.268 (устно). Д/з: словарные слова

3.  28.05

Повторение изученного. П.18-25, упр.248, упр.249.

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.      18.05

Контрольное изложение (2 урока)

   2.     21.05

Повторение изученного в 5 классе. С.128-130, упр.258, упр.259 (устно), упр.261. Д/з: упр.263

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

11.05.

Устаревшие слова. Неологизмы.

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

1.      04.05

Антонимы. П.21, с.107. Правило.Упр.205 (устно); упр.206; упр.207. Упр.209 . Д/з: П.21, упр. 211

2.      05.05

Исконно русские и заимствованные слова. П.22, упр.217 (устно). Правило. Упр.218,220, 223. Д\з: П.22, упр.225

3.      07.05

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова и термины. П.23. Правило. Упр.232 (устно), упр.233. Д/з: с.139-140, подгот. к слов.дикт.

 

27.04.2020 - 01.05.2020

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русский язык

     5 класс

1.      30.04

Синонимы. П.20, с.103. Правило.Упр.193 (устно); упр.194; упр.201. Упр.203 ( по желанию). Д/з: П.20, упр. 202

 

 

20.04.2020 - 25.04.2020 

 

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русский язык

     5 класс

1.      20.04

Правописание ы, и после ц. П.16; правило. Упр. 159, 160, 161 (устно). Д/з: упр.163

2.    21.04

Буква ь после шипящих. П.17, правило. Упр. 164 (устно). Письменно: упр.165,167,172. Д/з:П.17. упр.173

3.    23.04

Прямое и переносное значения слов. Толковые словари. Слово в толковом словаре. П. 18, с.96. Упр.174 (устно); правило на с.96, с.98. Упр.178, 181, 182. Д/з: П.18, упр.183

свернуть

Русская литература

25.05. - 29.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

  1.   25.05

К.Булычёв “Миллион приключений” ( глава “Джинн в корабле”). Прочитать, отв.на вопросы.

  2. 29.05 

Повторение теории литературы. С.133( №2,3)

18.05. - 22.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

  1.  19.05

Л.Н.Толстой “Кавказский пленник”. Подготовить чтение в лицах (отрывок на выбор). Д/з: с.123, №6; прочитать статью на с.124

  2. 22.05 

А.Гайдар “Тимур и его команда”. Прочитать. Просмотреть фильм (по желанию)

11.05. - 15.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

11.05.

Тема: Кавказ в жизни и творчестве Л.Н.Толстого. Рассказ «Кавказский пленник» С. 105-111 Д/з: выполнить задание 3 на с. 123

04.05. - 08.05.2020 года

Кол-во уроков; дата

Тема урока

  1. 04.05

И.С.Тургенев “Муму”. Подготовить чтение в лицах (отрывок на выбор)

25.04 - 01.05.2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русская литература

5 класс

25.04.

И.С.Тургенев “Муму”.

20-25 апреля 2020 года

Предмет

Кол-во уроков; дата

Тема урока

Русская литература

5 класс

  1. 20.04

М.Ю.Лермонтов “Бородино”. Выучить отрывок наизусть.

2. 24.04

И.С.Тургенев “Муму”. Прочитать рассказ. Отвечать на вопросы.

 

свернуть

Немецкий язык

25.05.2020 - 29.05.2020

5 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

 

26.05. 2020

 Тэма: «Калі і колькі можна глядзець тэлевізар?»

Работа на ўроку: падручнік с.120 пр. 3 b,с, d, f

  д/з РС с.97 пр. 1,  4,

 

27.05. 2020

Тэма: «Прапануем паглядзець, рэклама на тэлебачанні.»

Работа на ўроку: падручнік с.110 пр. 3а, b,с, d,

  д/з РС с.96 пр. 2,  3,

 

29.05. 2020 

Тэма: «Мая аўтарская праграма.»

Работа на ўроку: падручнік с.124 пр.1-4 ; РС с.98 пр.1-4

 

18.05.2020 - 22.05.2020

5 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

19.05. 2020

Тэма: «Тэлевізійная праграма на сягодня.»

Работа на ўроку: падручнік с.104  пр. 1а, b,с, d,

д/з с.106 пр 1 е,  f,

 

20.05. 2020

Тема: «Любімыя тэлеперадачы.»

Работа на ўроку: падручнік с.106, пр. 2а, b,с, d,   

д/з с.107, пр.2 g

 

22.05. 2020

Тема: «Пазнаваўчыя тэлеперадачы.»

Работа на ўроку: падручнік с.108 пр.2 е, f, h.

д/з РС с.96 пр.7,8

 

11.05.2020 - 15.05.2020

 

12.05. 2020

Тэма: «Тэлебачанне: за і супраць.»

Работа на ўроку: падручнік с.94 - 96, пр. 1а, b,с, d, е,  f, g, h;

д/з с.96 пр 1і

 

13.05. 2020

Тема: «Тэлебачанне ў іншых краінах.»

Работа на ўроку: падручнік с.98, пр. 2а, b,с, d, е,  

д/з с.100, пр.2 f

 

15.05. 2020

Тема: «Тэлебачанне  ў нашай сям’і.»

Работа на ўроку: падручнік с.100 пр.3а, b; с, d, е, f.

д/з с.104 пр 3 h

04.05.2020 - 08.05.2020

05.05. 2020

Тэма: «Падарожжа з сям’ёй.»

Работа на ўроку: падручнік с.91, пр.1,2,3; напісаць аб падарожжы з сям’ёй(6 -8 сказаў).

д/з ВЫВУЧЫЦЬ ЛЕКСІКУ с. 92-93

 

06.05. 2020

Тема: «Планы на летнія канікулы.»

Работа на ўроку: падручнік с.87, пр.4а; с.89 пр.4b

д/з с.89, пр.4  b(5)

 

08.05. 2020

Тема: «Тэлеперадачы.»

Работа на ўроку: падручнік с.94, пр.1а, b; с, d, е.

д/з ВЫВУЧЫЦЬ ЛЕКСІКУ с. 124-125

 

25.04.2020 - 01.05.2020

29.04 2020

Тэма: «Планаванне і мэта падарожжа»

Работа на ўроку: падручнік с.79, пр.1а, b; с, d, е,f,; (правіла ўтварэння перфэкт)

д/з с.84, пр.3а, b

01.05 2020

Тэма: «Запрашаем у падарожжа»

Работа на ўроку: падручнік с.82, пр.2а, b; с, d. (правіла ўтварэння перфэкт)

д/з с.85, пр.3с

 

21.04.2020 - 25.04.2020

21.04 2020

Тэма: «Падарожжа па Беларусі»

падручнік с.69, пр.4а,4 b; с.70 пр.5а, b,(правіла ўтварэння перфэкт)

д/з с.70, пр.4( напамяць)

22.04 2020

Тема: «Прапануем наведаць у Германіі»

падручнік с.79, пр.1а, b; с, е,f,g. (правіла ўтварэння перфэкт)

д/з с.82, пр.2  b

24.04 2020

Тема: «Падарожжа маёй мары»

падручнік с.76, пр.7а, b; с, d, е.

д/з с.78, пр.7 f

 

 

свернуть

Математика

25.05. - 29.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

 

25.05

1

Тэма: «Прымяненне дзялення натуральных лікаў з астачай для запісу няправільнага дробу ў выглядзе змешанага ліку.»  . Выканаць пісьмова  с. 57-60 №142, 144, 143(а-б), 149.Д.з.160,161(а,б)

 

26.05

2

Тэма: «Прымяненне дзялення натуральных лікаў з астачай для запісу няправільнага дробу ў выглядзе змешанага ліку.»  . Выканаць пісьмова  с. 57-60 №146, 147, 150, 151.Д.з.164,165

 

27.05

3

Тэма: “ Рашэнне задач на “суму і рознасць” для натуральных і дробавых значэнняў велічынь.”  . Пісьмова выканаць с.156-157 № 1,2, 3, 4. Д.з.  5

 

28.05

4

Тэма: “ Рашэнне задач на “суму і рознасць” для натуральных і дробавых значэнняў велічынь.”  . Пісьмова выканаць с.156-157 № 30,33, 34. Д.з.  36

 

29.05

5

Тэма: “ Рашэнне ўраўненняў на падставе залежнасцей паміж кампанентамі.”  . Пісьмова выканаць с.156-157 № 145,148.

 

18.05. - 22.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

 

18.05

1

Тэма: “ Прымяненне НАК і НАД для скарачэння дробаў і прывядзення дробаў да агульнага назоўніка.”  . Пісьмова выканаць с.150 №3, 4, 6, 7, 8, 10.

 

19.05

2

Тэма: “ Прымяненне НАК і НАД для скарачэння дробаў і прывядзення дробаў да агульнага назоўніка.”  . Пісьмова выканаць с.151-152 № 16, 26, 27, 33.

 

20.05

3

Тэма: “ Прымяненне НАК і НАД для скарачэння дробаў і прывядзення дробаў да агульнага назоўніка.”  . Пісьмова выканаць с.153-154 № 34, 35, 37, 38.

 

21.05

4

Тэма: «Прымяненне дзялення натуральных лікаў з астачай для запісу няправільнага дробу ў выглядзе змешанага ліку.»  . Выканаць пісьмова с. 154-155 № 40, 42, 43, 56.

 

22.05

5

Тэма: «Прымяненне дзялення натуральных лікаў з астачай для запісу няправільнага дробу ў выглядзе змешанага ліку.»  . Выканаць пісьмова  с. 154-155 № 44, 45, 46, 47.

 

11.05. - 15.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

11.05

1

Тэма: “Падагульненне и систэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме.”  . Пісьмова выканаць с.81 №216(а,б),338, 359, 389, 393.

12.05

2

Тэма: «Кантрольная работа №6.»  

13.05

3

Тэма: «Прымяненне ўласцівасцей арыфметычных дзеянняў для рацыянальных вылічэнняў з натуральнымі і дробавымі лікамі.»  . Выканаць пісьмова № с. 150-151 № 9, 12, 13, 14, 17. Д.з. с. 156 №1,2

14.05

4

Тэма: «Прымяненне ўласцівасцей арыфметычных дзеянняў для рацыянальных вылічэнняў з натуральнымі і дробавымі лікамі.»  . Выканаць пісьмова № с. 150-151 № 19, 21, 22, с. 156 №3,4. Д.з. с. 158 №8,10

15.05

5

Тэма: «Прымяненне ўласцівасцей арыфметычных дзеянняў для рацыянальных вылічэнняў з натуральнымі і дробавымі лікамі.»  . Выканаць пісьмова № с.  № 24,25,28, 29,31

04.05. - 08.05.2020 года

Дата

Урок

Матэрыял

04.05

1

Тэма: “Прамавугольны паралелепіпед і куб.” С. 130-133.  Разгледзець прыклад 1, прыклад 2. Пісьмова выканаць №366 (г,д,е), 367(а,б),368.Д.з. 373

05.05

2

Тэма: «Аб’ём. Адзінка вымярэння аб’ёмаў.Аб’ём паралелепіпеда.» § 18

С.135-138. Выканаць пісьмова № 387,388(а,б,в),389. Д.з. №400

06.05

3

Тэма: «Аб’ём. Адзінка вымярэння аб’ёмаў.Аб’ём паралелепіпеда.» § 18

С.135-138. Выканаць пісьмова № 388(г),390, 391, 392. Д.з. №401

07.05

4

Тэма: «Аб’ём. Адзінка вымярэння аб’ёмаў.Аб’ём паралелепіпеда.» § 18

С.135-138. Выканаць пісьмова № 393(а,б),394,395. Д.з. №402,403

08.05

5

Тэма: «Аб’ём. Адзінка вымярэння аб’ёмаў.Аб’ём паралелепіпеда.» § 18

С.135-138. Выканаць пісьмова № 396,397,398(а). Д.з. №406

25.04. - 30.04.2020 года

Прадмет

Дата

Урок

Матэрыял

 

 

 

Матэматыка

27.04

1

Тэма: «Лінейныя і слупковыя дыяграмы» С.122-125. Выканаць пісьмова  №352, 353,  354, 355.

 

29.04

2

Тэма: « Лінейныя і слупковыя дыяграмы » С.122-125. Выканаць пісьмова  №360, 357, 358.

 

30.04

3

Тэма: “Прамавугольны паралелепіпед і куб.” С. 130-133.  Разгледзець прыклад 1, прыклад 2. Пісьмова выканаць №363, 364(а),365 (а,), 366(а,б,в).Д.з. 372

 

 

20-25 апреля 2020 года

Прадмет

Дата

Урок

Матэрыял

 

 

 

Матэматыка

20.04

1

Тэма: «Плошча прамавугольных трохвугольнікаў і некаторых відаў мнагавугольнікаў»

С.113-114. (Відэаролік) Выканаць пісьмова  №315, 316,  317, 323(а,б,в).

 

21.04

2

Тэма: «Плошча прамавугольных трохвугольнікаў і некаторых відаў мнагавугольнікаў»

С.113-114. Выканаць пісьмова № 318,321,322.

 

22.04

3

Тэма: “Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў” С. 118-119. У сшытак запісаць правіла. Разгледзець прыклад 1, прыклад 2. Пісьмова выканаць №330-334.

 

23.04

4

Тэма: “Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў” С. 118-119.     Пісьмова выканаць

№335-338.

 

24.04

5

Тэма: “Сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў” С. 118-119.     Пісьмова выканаць

№ 339-341.

 

свернуть

Искусство

18.05.2020 - 22.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

5

1/21.05

Рэальны і казачны вобраз жывелы

Намаляваць малюнак на тэму “ Жывельны свет”

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

5

1/14.05

Чалавек і жывельны свет

Намаляваць малюнак на тэму прыроды

04.05.2020 - 08.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

5

1/07.05

Вобраз маці (Творчая справа “ Віншую цябе мая матуля”)

Намаляваць партрэт матулі

25.04.2020 - 01.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

5

1/30.04

Веліч матчынага сэрца ( зрабіць у сшытак зад. 3 на стар. 99)

§25

 

20.04.2020 - 25.05.2020

Прадмет

Клас

Колькасць урокаў/ дата

Тэма/ Работа на уроку

Хатняе заданне

СМК

5

1/23.04

Дзеці мараць пра будучыню ( зрабіць у сшытак зад. на стар. 94)

§24

свернуть

Человек и мир

27.05. 2020

Абагульняючае паўтарэнне

 

20.05. 2020

Экскурсія “Назіранне за прыродным (прыродна-антрапагенным) аб’ектам сваёй мясцовасці

 

13.05.2020

Азёры і балоты. Вадасховішчы. Каналы. Ледавікі. Значэнне гідрасферы. Ахова вод. Практычная работа №5 “Састаўленне апісання воднага аб’екта сваёй мясцовасці па прапанаванаму плану”

§ 26,27

06.05. 2020

  Разнастайнасць жывых арганізмаў.  Глеба

  § 29,30

29.04. 2020

   Чаму на Зямлі не хапае прэснай вады

  § 28, пытанні 1-4 старонка 132

24.04. 2020

   Туман . Воблакі. Ападкі і іх утварэнне

 § 27

 

 

свернуть

История Древнего мира

25.05.2020 - 29.05.2020

Дата

Тема урока

27.05

1. § 31 вопросы 1, 2,4 – устно, 3 - письменно  

29.05

Выніковае абагульненне

 

18.05.2020 - 22.05.2020

Дата

Тема урока

20.05

1.Повторить § 17-29

22.05

§30 вопросы  2,3 – устно, 1,4 - письменно

 

11.05.2020 - 15.05.2020

Дата

Тема урока

13.05

1. § 28 вопросы 1,2,3 – устно, 4 - письменно

 Практычны занятак

С.125- письменно

15.05

§ 29 вопросы 1,2,5 – устно, 3,4 - письменно

04.05.2020 - 08.05.2020

Дата

Тема урока

06.05

§ 25 вопросы 1,2,4 – устно, 3 - письменно

08.05

§ 26 вопросы 1,3,4 – устно, 2 - письменно

§ 27 вопросы 1 –4 устно, 5 - письменно

 

25.04. - 01.05.2020 года

Дата

Тема урока

29.04

1. § 21 вопросы 1,2,3 – устно, 4 - письменно

 § 22 вопросы 1 – устно, 4 - письменно

01.05

1. § 23 вопросы 1,2,3 – устно, 4,5 - письменно

 § 24 вопросы 1 –3 устно, 4,5 - письменно

 

20.04. - 25.04.2020 года

Дата

Тема урока

22.04

1. § 19 вопросы 1,2,3 – устно, 4,5- письменно

 

24.04

2. §20 вопросы 1,2,– устно, 3,4- письменно

свернуть