4 класс

25.05.2020 - 29.05.2020

Прадмет

Колькасць урокаў

Тэма ўрока

Беларуская мова

2

1. Канчаткі дзеясловаў 3 асобы адзіночнага ліку І і ІІ спражэння с. 108 - 113. Пр. 191 - 201, правіла с. 110, слоўнікавае слова аб’язджаць, уверсе. Д/з прак. 203, с. 110

2. Паўтарэнне: тэкст, сказ, часціны мовы. С. 119 - 129. Пр. 213 -230

Беларуская літаратура

2

1. В. Жуковіч. “Хараство Сусвету”. П. Клімук. “На касмічным караблі”. К. Цвірка. “Да зорак”. Д/з падрыхтаваць выразнае чытанне твораў

2. А. Масла. “Калючык і космас”. У. Мазго. “Суседзі па Сусвеце”; падагульненне па раздзеле “Чалавек, космас і Сусвет”

Русский язык

3

1. Типы текстов: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. План текста. Работа с памяткой (на форзаце 2). Словарное слово пенал. Упр. 188 – 193.  Д/з упр. 194.

2. Текст-рассуждение, составление элементарных текстов-рассуждений. Включение элементов рассуждения в текст-повествование. Упр. 195 - 198, повторение правила на с. 126. Д/з Упр. 199, повторить правило на с. 126

3. Повторение: обобщение знаний по изученному материалу.  Упр. 202 - 213.

2

 

Русская литература

1. Контрольная проверка навыка чтения  вслух

2. Внеклассное чтение. 1. Времена года в творчестве поэтов-классиков и поэтов-современников. 2. Читаем летом

Матэматыка

4

 

1. Замацаванне. № на с. 130-133. Д/з № 1, 2, с. 133

2. Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя. № на С. 4 – 45. Д/з № 1, 2, с. 5 ч. 2

3. Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя . № на с. 46 – 89. Д/з № 1, 2, с. 89

4. Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя. № на с. 90 – 129

Чалавек і свет

1

1. Сцяг беларускай дзяржавы. Абагульненне

свернуть

18.05.2020 - 22.05.2020

Прадмет

Колькасць урокаў

Тэма ўрока

Беларуская мова

2

1. Канчаткі дзеясловаў 2 асобы множнага ліку І і ІІ спражэння с. 102 - 105. Пр. 177 - 184, правіла с. 105, слоўнікавае слова меншы. Кантрольная работа па тэме “Дзеяслоў”

2. Аналіз кантрольнай работы. Канчаткі дзеясловаў 2 асобымножнага ліку ліку І і ІІ спражэння. С. 106 - 107. Пр. 186 -189. Д/з 190

Беларуская літаратура

2

1. Праверка сфарміраваннасці чытацкіх уменняў

2. Пазакласнае чытанне на тэму “Ішла вайна народная…”

Русский язык

3

1. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Работа с памяткой с. 108.  . Упр. 175 – 178.  Работа над правилом на с. 103. Д/з упр. 179, с. 103 повторить правило.

2. Однородные члены предложения. Закрепление изученного по теме. Упр. 180 - 181, повторение правила. Д/з Упр. 182, повторить правило

3. Тема. Основная мысль. Заголовок. Опорные слова Работа с памяткой с. 116. Упр. 183 - 185. Словарные слова счастье, спектакль. Д/з Упр. 186. С. 116, выучить правило

Русская литература

2

1. М. Курячая. «Про медь и про гончара, который вечно все путал». Обобщение по теме. Д/з с. 127-131, выполнить творческое задание. Подготовить выразительное чтение рассказа

2. Контрольная проверка сформированности читательских умений учащихся. Итоговый контроль. Я. Дягутите «Лето»; Ф. Тютчев «В небе тают облака…»; В. Жуковский «Летний вечер»; А. Усачев «Что такое лето?» самостоятельное чтение

Матэматыка

4

 

1. Замацаванне. № на с. 122-123. Д/з № 1, 2, с. 123

2. Геаметрычныя целы: шар, куб. № на С. 124 – 125. Д/з № 1, 2, с. 125

3. Геаметрычныя целы: піраміда, прызма. № на с. 126 – 127. Д/з № 1, 2, с. 127

4. Геаметрычныя целы: цыліндр, конус. № на с. 128 – 129.  Д/з № 1, 2, с. 129

Чалавек і свет

1

1. Дзяржаўны герб нашай краіны. Д/з с. 148 -151, адказваць на пытанні

свернуть

11.05.2020 - 15.05.2020

Прадмет

Колькасць урокаў

Тэма ўрока

Беларуская мова

2

1. Канчаткі дзеясловаў 1 асобы множнага ліку І і ІІ спражэння с. 90 – 92. Пр. 149-155, правіла с. 94. Пр. 159, слоўнікавае слова да пабачэння. Д/з Пр. 156

2. Канчаткі дзеясловаў 2 асобы адзіночнага ліку І і ІІ спражэння. С. 96 – 99. Пр. 162-170. Д/з 171

Беларуская літаратура

2

1. М. Чарняўскі. “Клятва Марата Казея”; П. Броўка. “А хіба ёсць, што забываюць?” Д/з С. 89-90, вывучыць верш на памяць.

2. М. Янчанка. “Сустрэча з бацькам”; падагульненне па раздзеле “Лёс чалавека на вайне”. Д/з Падрыхтавацца да пазакласнага чытання “Ішла вайна народная”

Русский язык

3

1. Соединение однородных членов с помощью интонации и слов а, но, и. Анализ контрольной работы по теме. Упр. 160-163 Работа над правилом на с. 103. Д/з упр. 164, с. 103 выучить правило.

2. Интонация перечисления. Знаки препинания при однородных членах предложения. Упр. 165 – 168, работа над правилом. Словарное слово шоколад. Д/з Упр. 169, выучить правило

3. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Работа с памяткой с. 108. Упр. 170-173. Словарное слово снегирь. Д/з Упр. 174. С. 108, выучить правило

2

 

Русская литература

1. Е. Левитан. «Луна – внучка Солнышка», «Жарко или холодно на Луне?», И. Акимушкин «Батискаф». Д/з с. 112-120, выполнить творческое задание. Подготовить сообщение о Луне

2. Е. Пермяк «Сказ про газ». Д/з с. 120-126, подготовить выразительное чтение, сообщение про газ.

Матэматыка

4

 

1. Замацаванне. №на с. 116-117. Д/з № 1, 2, с. 117

2. Задачы на рух у адным напрамку на знаходжанне адлегласці. С. 118 – 119. Д/з № 1, 2, с. 119

3. Кантрольная работа

4. Аналіз кантрольнай работы. Замацаванне с. 120- 121. Д/з № 1,2, с. 121

Чалавек і свет

1

1. Сучасная Беларусь. Д/з с. 142 -147, адказваць на пытанні

свернуть

04.05.2020 - 08.05.2020

Матэматыка

Колькасць гадзін/дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Работа на ўроку

 

4

04. 05

 

1. Замацаванне

 

С. 109, № 1, 2

 

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік

№2, с. 108

Параўнанне значэнняў выразаў № 5, 6, с. 108

Рашэнне ўрауненняў

№4, с. 108

Рашэнне задач №7, 8,  с. 109

05. 05

 

2 Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік віду 34 860 : 42

 

С. 111, № 1,2

 

 

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік  № 1, с.110; пісьмовае множанне № 3, с. 110;

Рашэнне задач № 5, 6(пісьмова), с. 111

Работа зт табліцай

Рашэнне задач № 4, 5, с. 102

06. 05

 

3. Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік віду 11 256 : 28

 

С. 113, № 1, 2

 

Складанне тэкстаў задач па схемах, рашэнне задач № 5-7, с. 113; пісьмовае дзяленне на двухзначны лік  № 1, с. 112

№ 3-4, рашэнне лікавых выразаў, с. 112-113

07. 05

4. Задачы на рух у адным напрамку на знаходжанне адлегласці

С. 115, № 1, 2

Рашэнне задач № 1, с. 114 знаходжанне значэнняў лікавых выразаў № 2, с. 115; № 3-5, с. 115

Беларуская мова

2

05. 05

 

 

1. І і ІІ спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў 1-й асобы адзіночнага ліку

Практ. 142

 

Утварэнне асабовых форм дзеясловаў, практ. 137с. 83

Знаёмства з падзелам дзеясловаў на два тыпы спражэння. Рубрыка «Завяжы вузялок» с. 83

 Прак. 138, 139, 140, 141

08. 05

 

Канчаткі дзеясловаў 3-й асобы множнага ліку І і ІІ спражэння

Практ. 148

 

Прак 143, с. 86-87, вызначэнне тыпу спражэння; прак. 144, с.87 (складанне схемы); с. 87 “Завяжы вузялок”; прак.145, 146; слоўнікавае слова унізе

Літаратурнае чытанне

2

07.05

 

1. Пазакласнае чытанне на тэму “Трэба быць на зямлі гаспадаром”

 

 

Рэкамендацыі да наступнага ўрока пазакласнага чытання. Тэма “Ішла вайна народная..”

Разгляд і абмеркаванне плакатаў на экалагічную тэму. Выступленні вучняў па прадстаўленні прачытанай кнігі.

 

Русский язык

05. 05

Повествовательное, вопросительное, побудительное предложения. Восклицательное предложение

Упр.149

Упр. 145. Работа с таблицей. Работа с теоритическим материалом . Практический материал Упр. 146-148

06. 05

Однородные члены предложения

Упр. 154

Упр. 150-153. Словарное слово семечки. Работа с правилом с. 97

07. 05

Однородные члены предложения. Знаки препинания и интонация предложений с однородными членами

Упр. 159

Упр. 155-157. Словарное слово искусство

08. 05

 

2. Я. Брыль “Зялёная школа”

 

 

С. 79 – 85; падзел тэксту на сэнсавыя часткі, даць загалоўкі, сціслы пераказ.

Чытанне артыкула пра Я. Брыля, с. 78; чытанне апавядання “Зялёная школа”; характарыстыка вобразаў Анатоля і Ясі.

Литературное чтение

2

05. 05

 

1. П. Клушанцев “О чем рассказал телескоп” (рассказы “Где Земля кончается”, “Из чего сделаны Солнце и Луна”

 

 

П. Клушанцев “О чем рассказал телескоп” (рассказы “Где Земля кончается”, “Из чего сделаны Солнце и Луна”

Составить сообщение о Земле, Солнце и Луне

Чтение рассказов учащимися.

Выделение сведений о Солнце и Луне. Выражение отношения к срдержанию рассказов.

06. 05

 

2. Внеклассное чтение “Познаем мир”

 

 

Чтение книг по теме “ Времена года в творчестве поэтов-классиков и поэтов-современников”

Отбор и систематизация книг по теме. Представление прочитанных книг. Чтение произведения

Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь

1

 

04. 05

 

Мінск – сталіца нашай краіны

 

С. 128-142, адказваць на пытані. Атлас. Контурная карта

 

С. 128-142

Атлас с. 22 -23

свернуть

Немецкий (английский) язык

25.05.2020 - 29.05.2020

4 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

25.05.2020

Тэма: «Актыўныя віды адпачынку.»

Работа на ўроку: падручнік с.118 - 120 пр.3а,b, с, d; с.126 пр.9

   д/з с.128, пр.2а,b,

 

27.05. 2020

 Тэма: «Любімыя віды адпачынку.»

Работа на ўроку: падручнік с.129 - 133 пр. 3а,b,с ;  пр. 4а,b,с, d ;пр. 5а,b, пр.7а,b,с,    

   д/з с.133 пр. 8а,b,   

 

 29.05. 2020

Тэма: «Праграма выхаднога дня.»

 Работа на ўроку: падручнік с.121-126 пр.5а, b ,с,d,  е, f ;пр.7а,b,с, d; пр.8а,b,с,

 

 

 

4 клас,англійская  мова (Зайка І.І.)

25.05 2020

Тэма: «Планаванне і арганізацыя свята »

падручнік с.123-125 пр.2, пр.,3,4,  пр.3а, 3b, с. пр.3с, 3.d. РС с.114 пр.2, 3, , пр. 1, 2, 3а, ь (пісьмова)  – граматыка Парадкавыя лічэбнікі

 д/з С. 125, пр.4а

 

27.05 2020

Тэма: “Падарункі да дня нараджэння»

падручнік с.126,пр. 1а пр.2а ,2 bс. 127,пр. 2ь 3а,ь,с с. 128. Граматыка Будучы час

Р. С. с. 82-84 пр. 3а,ь,с, с.71,пр. 2,3

 д/з  пр.2, 1 с.83

 

  1. 05. 2020”

“Планы на лета »

падручнік с.128, пр. 1,2,3,4, с 130 пр. 2,3,4.Граматыка: Падоўжаны час. РС с. 76, пр. 2,3.

 

18.05.2020 - 22.05.2020

4 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

18.05.2020

Тэма: «Як і дзе можна правесці выхадны дзень. Выхадны за горадам.»

Работа на ўроку: падручнік с.114 пр.10а,b, с, е; 

д/з с.115, пр10 d

 

20.05. 2020

Тэма: «Планаванне вольнага часу.»

Работа на ўроку: падручнік с.116 пр. 1а,b;  пр. 2а,b, с;

 д/з с.118 пр.2 d

 

22.05. 2020

Тэма: «На гульнявой пляцоўцы.»

Работа на ўроку: падручнік с.113, пр.9а, b ,с,d,  е, f

д/з  РС с.95 пр 1,2

4 клас,англійская  мова (Зайка І.І.)

18.05 2020

Тэма: «Добры ўрок »

падручнік с.123-125 пр.2, пр.,3,4,  пр.3а, 3b, с. пр.3с, 3.d. РС с.114 пр.2, 3, , пр. 1, 2, 3а, ь (пісьмова)  – граматыка Парадкавыя лічэбнікі

 д/з С. 125, пр.4а

 

20.05 2020

Тэма: “Мой дзень нараджэння»

падручнік с.126,пр. 1а пр.2а ,2 bс. 127,пр. 2ь 3а,ь,с с. 128. Граматыка Будучы час

Р. С. с. 68-70 пр. 3а,ь,с, с.71,пр. 2,3

 д/з  пр. 4, 1 с. 73-74

  1. 05. 2020”

“Мары сябра пра свята »

падручнік с.128, пр. 1,2,3,4, с 130 пр. 2,3,4.Граматыка: Падоўжаны час. РС с. 76, пр. 2,3.

д/з пр.2ь, с.130

 

11.05.2020 - 15.05.2020

4 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

11.05.2020

Тэма: «Пакупка абутку патрэбнага памеру і колеру.»

Работа на ўроку: падручнік с.96 -97 пр.5а,b, d;  РС с. 89 пр. 1-5

д/з с.97, пр.5, b

 

13.05. 2020

Тэма: «Выхадны дзень.»

Работа на ўроку: падручнік с.104 пр. 1а,b;  с.105 пр. 2а,b; с.106 пр.3а, 3b,

 д/з с.109 пр.5 b,,с,

 

15.05. 2020

Тэма: «Выхадны дзень маіх сяброў. Праводзім выхадны дзень разам.»

Работа на ўроку: падручнік с.110, пр.6а, b ,с,d; с.111 пр.7а, b,   с.112 пр.8а, b,с:

д/з  с.114, пр.9 b, с

4 клас,англійская  мова (Зайка І.І.)

11.05 2020

Тэма: «Святы. Месяцы і поры года »

падручнік с.111-114 пр.2, пр.,3,4,  пр.3а, 3b, с. пр.3с, 3.d. РС с.114 пр.2, 3, , пр. 1, 2, 3а, ь (пісьмова)  – граматыка Адсутнасць артыкля перад назвамі школьных прадметаў

 д/з Вывучыць словы

 

13.05 2020

Тэма: “ Дата нараджэння»

падручнік с.115,пр. 1а пр.2а ,2 bс. 116,пр. 2ь 3а,ь,с с. 117. Граматыка: Цяперашні падожаны час

Р. С. с. 116 пр. 3а,ь,с, с.118,пр. 2,3

 д/з  пр. 2ь, с. 119

 

  1. 05. 2020”

“Добры ўрок »

падручнік с.119, пр. 1,2,3,4, с 121 пр. 2,3,4.Граматыка: Падоўжаны час. РС с. 114, пр. 2,3.

д/з пр.2ь, с.122

 

04.05.2020 - 08.05.2020

4 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

04.05.2020

Тэма: «Зручнае і практычнае, стыльнае і моднае адзенне»

Работа на ўроку: падручнік с.84 -87 пр.1а,b; пр. 2а, b,с; пр.3а, 3b, 3с, 3.d.

д/з с.87, пр.4а, b,с (вывучыць правілы)

 

06.05. 2020

Тэма: «Колер, памер і кошт прадметаў адзення.»

Работа на ўроку: падручнік с.93 -96, пр. 1;пр.2а ,2 b; пр.3а, 3b, 3с; пр.4 а, b,

 д/з ВЫВУЧЫЦЬ ЛЕКСІКУ с. 102-103

 

08.05. 2020

Тэма: «Пакупка адзення ў магазіне.»

Работа на ўроку: падручнік с.98, пр.6а, b ,d, е; РС с.88 пр.4, 5

 

 

 

 

4 клас,англійская  мова (Зайка І.І.)

04.05 2020

Тэма: «Чым ты займаешся цяпер? »

падручнік с.96 пр.2,с. 98 пр.,3,4,  пр.3а, 3b, с.99 пр.3с, 3.d. РС с.108 пр.2, 3, с. 109, пр. 1, 2, 3а, ь (пісьмова)  – граматыка Адсутнасць артыкля перад назвамі школьных прадметаў

 д/з Пр. 4а, с. 99(пісьмова)

 

06.05 2020

Тэма: “ Распарадак дня»

падручнік с.101,пр. 1а пр.2а ,2 bс. 102,пр. 2ь 3а,ь,с с. 103. Граматыка: Цяперашні падожаны час

Р. С. с. 110 пр. 3а,ь,с, с.112,пр. 2,3

 д/з  пр. 2,3 с. 113 Р. с.

 

08.05.2020

Тэма: «Правілы паводзін на ўроку»

падручнік с.104, пр. 1,2,3,4, с 106.Граматыка: Падоўжаны час. РС с. 114, пр. 2,3.

д/з пр.3, с.117

 

25.04.2020 - 30.04.2020

4 клас, нямецкая мова (Харужая І.Р.)

27.04 2020

Тэма: «Падбіраем адзенне правільна»

Работа на ўроку: падручнік с.80 пр.7е, с.79 пр.5, 6а, b (правіла – змяненне дзеяслова tragen па асобам, асабовыя займеннікі)

 д/з РС с.82, пр.8

 

29.04 2020

Тэма: «Адзенне для школы»

Работа на ўроку: падручнік с.81 - 82, пр.8 b, d  с.82 пр.9а, b,с;  (паўтарэнне правіла –канчаткі дзеясловаў у цяперашнім часе)

 д/з РС с.83, пр.2

 

01.05 2020

Тэма: «Адзенне для розных пор года: элегантна і практычна»

Работа на ўроку: падручнік с.82, пр.10а, b, РС с 82 пр.1

д/з РС с.85, пр.5

4 клас,англійская  мова (Зайка І.І.)

27.04 2020

Тэма: «Мой расклад »

падручнік с.89 пр.1, с.90-91 пр.2,3,4, с.77 пр.3а, 3b, с.78 пр.3с, 3.d. РС с.82 пр.4,6,7 (пісьмова)  – граматыка Адсутнасць артыкля перад назвамі школьных прадметаў

 д/з Пр. 6, с. 93(пісьмова)

 

29.04 2020

Тэма: “ Падрыхтоўка дамашняга задання»

падручнік с.93-96, пр.2а ,2 b, 3а,ь,с. Граматыка: Азначальны артыкль перад парадкавымі лічэбнікамі

 д/з  с. 96,пр. 4а

 

01.05.2020

Тэма: «Я вельмі заняты»

падручнік с.97-100, пр. 1,2,3,4.Граматыка: Падоўжаны час. РС с. 67, пр. 2,4,5.

д/з пр.3, с.66

 

20.04.2020 - 25.04.2020

Нямецкая мова (Харужая І.Р.)

20.04 2020

Тэма: «Адзенне»

падручнік с.75 пр.1а, с.76 пр.1 b, с.77 пр.3а, 3b, с.78 пр.3с, 3.d. РС с.81 пр.5,6 (пісьмова) (правіла – змяненне дзеяслова tragen па асобам)

 д/з с.76, пр.2а (прачытаць і адказаць на пытанне)

 

22.04 2020

Тэма: «Рэчы ў маёй шафе»

падручнік с.76, пр.2а ,2 b, с.78 пр.4, с.79 пр.5.  РС  с.78- 80 пр1,2,3,4 (паўтарэнне правіла ўтварэння множнага ліку)

 д/з РС с.81, пр.7

 

24.04 2020

Тэма: «Адзенне маіх сяброў»

падручнік с.80, пр.7с, 7d; с.80 пр8а, 8, 8; РС с 82 -84 пр.1,2,3

д/з РС с.84, пр.4

 

4 клас,англійская  мова (Зайка І.І.)

20.04 2020

Тэма: «Расклад урокаў»

падручнік с.84-85 пр.4,5, с.76 пр.1 b, с.77 пр.3а, 3b, с.78 пр.3с, 3.d. РС с.82 пр.4,6,7 (пісьмова)  – граматыка парадкавыя лічэбнікі

 д/з Вывучыць словы

 

22.04 2020

Тэма: «Расклад урокаў майго сябра»

падручнік с.76, пр.2а ,2 b, с.78 пр.4, с.79 пр.5.  РС  с. 83 пр,4,6,7 )

 д/з РС с. 81,пр. 1,3

 

24.04 2020

Тэма: «Сябар у школе»

падручнік с.87, пр2а; с.88 пр.2ь,с

д/з пр.3,с.89

 

 

 

свернуть

25.04.2020 - 30.04.2020

25.04 - 30.04.2020 года

 

Колькасць гадзін/дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Работа на ўроку

Матэматыка

4

25.04

 

1.Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік віду 272:34

 

С. 101, № 1, 2

 

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік

№1, с. 100

Параўнанне значэнняў выразаў

Рашэнне ўрауненняў

№4, с. 101

Рашэнне задач №8, 9, с. 101

 

29.04

 

2. Замацаванне

 

С. 103, № 1,2

 

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік  № 1, с.92(каменціраваннае кіраванне)

Рашэнне ўраўненняў № 3(пісьмова), с. 102

Работа зт табліцай

Рашэнне задач № 4, 5, с. 102

 

30. 04

 

3. Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік віду 952:28

 

С. 105, № 1, 2

 

Пісьмовае дзяленне на двухзначны лік  № 1, с. 104

Рашэнне задач №6,  7, 8 с. 105;

Складанне тэкстаў задач па схемах №5, с. 105

 

Літаратурнае чытанне


 

 

2

30.04

 

П. Броўка. “А ты хоць дрэва пасадзіў”; У. Правасуд. “Вадзякік і лесавік”

 

Верш  “А ты хоць дрэва пасадзіў” вывучыць на памяць

 

Выразнае чытанне верша настаўнікам

Чытанне вучнямі моўчкі

 

Выразнае чытанне твора вучнямі

 

Русский язык


 

3

29.04

Разбор глагола как части речи

Упр.140

Упр. 136. Работа с таблицей. Работа с теоритическим материалом с. 88, 89.

Упр. 138, 139

30. 04

Разбор глагола как части речи

Упр. 144

Упр. 141,142, 143

Литературное чтение


 

2

29.04

 

Л. Бессон. “Артур и минипуты”

 

Л. Бессон. “Артур и минипуты”

 

Прочитать первую и вторую части. Научиться кратко пересказывать

 

Чтение главы учителем.

Деление произведения на части, озаглавливание частей. Подготовка краткого пересказа по плану

 

Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь


 

1

 

25.04

 

 

Мінск – сталіца нашай краіны

 

С. 128-142, адказваць на пытані. Атлас. Контурная карта

 

 

С. 128-142

Атлас с. 22 -23

 

 

свернуть